Strona Główna

Dzień Strażaka

 

Pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin.

Bezpiecznej służby i szczęśliwych powrotów z akcji!

Z okazji Dnia Strażaka serdeczne podziękowania za trud, wielki dar serca, służbę, poświęcenie i zaangażowanie składa Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w G. K. PKN ORLEN S.A.

 

—————————————————–

WAŻNE

List od naszego członka:

Witaj

Piszę w imieniu moich znajomych(Damian i Basia Paczwa) z prośbą o pomoc dla ich córki Zosi która walczy z SMA. Nie chodzi nam bezpośrednio o pieniądze od Ciebie, ale o chwilę uwagi i reklamę/udostępnienie naszej zbiórki na swoim profilu. Ja rozumiem że do swojej pozycji i liczby ludzi obserwujących swój profil dochodziłaś ciężką pracą i latami, dlatego tak ważne jest byś zrozumiała naszą sytuację. W normalnych warunkach moglibyśmy prowadzić zbiórki: w szkołach, zakładach pracy, prowadzić różne koncerty, do naszej zbiórki dołożyły by się też firmy które są teraz w kryzysie. Sporo ludzi prywatnych dołożyło swoje pieniążki na sprzęt dla medyków, to wszystko składa się na to, że nasza zbiórka idzie powoli i potrzebujemy takiego za przeproszeniem medialnego „kopa” który pomoże nam zwiększyć ilość osób udostępniających naszą akcję i wspierających nawet drobnymi kwotami. Błagam Cię o pomoc dla Zosi.

Link do zbiórki na fb

Link do zbiórki na siepomaga

 

———————————————————————————————————-

 

———————————————————————————————————-

 

 

 

———————————————————————————————————-

Dodatkowe kursy do / z Orlenu przed i po godz. 7 i 19

W związku ze zmianą organizacji pracy na terenie Orlenu (wprowadzenie zmian w godz. 7 – 19 i 19 – 7) od czwartku 26 marca 2020 r. na liniach 313233 i 35 we wszystkie dni tygodnia realizowane będą dodatkowe kursy.

W dni powszednie

 • dojazd do Orlenu przed godz. 7 – obecnie istniejącymi kursami, np.
 • wyjazd z Orlenu po godz. 7
  • obecnie istniejącym kursem linii 35 o godz. 7:11 z Naftobudowy (z bramy I – 7:16, z bramy II – 7:22)
  • dodatkowym kursem linii 33 o godz. 7:14 z bramy I (z bramy II – 7:20) – na Podolszyce
 • dojazd do Orlenu przed godz. 19 – dodatkowymi kursami na liniach 31, 32, 33 i 35 realizowanymi 60 min. po obecnych kursach dojeżdżających do Orlenu przed godz. 18, tj.
  • linia 31 o godz. 18:08 ze Skarpy (brama II – 18:23, brama XI – 18:38)
  • linia 32 o godz. 18:05 z Lachmana (brama II – 18:23)
  • linia 33 o godz. 18:00 z Podolszyc (brama II – 18:25, brama I – 18:30)
  • linia 35 o godz. 17:48 z Borowiczek (brama II – 18:25, brama I – 18:30)
 • wyjazd z Orlenu po godz. 19 – dodatkowymi kursami na liniach 31, 32, 33 i 35 realizowanymi 60 min. po obecnych kursach wyjeżdżających z Orlenu po godz. 18, tj.
  • linia 31 o godz. 19:07 z bramy XI (z bramy II – 19:21) – na Skarpę
  • linia 32 o godz. 19:21 z bramy II – do Lachmana
  • linia 33 o godz. 19:15 z bramy I (z bramy II – 19:21) – na Podolszyce
  • linia 35 o godz. 19:14 z bramy I (z bramy II – 19:20) – do Borowiczek

W soboty, niedziele i święta

 • dojazd do Orlenu przed godz. 7 – dodatkowymi kursami na liniach 31, 32, 33 i 35 realizowanymi 60 min. po obecnych kursach dojeżdżających do Orlenu przed godz. 6, tj.
  • linia 31 o godz. 6:08 ze Skarpy (brama II – 6:22, brama XI – 6:38)
  • linia 32 o godz. 6:05 z Lachmana (brama II – 6:21)
  • linia 33 o godz. 5:59 z Podolszyc (brama II – 6:22)
  • linia 35 o godz. 5:49 z Borowiczek (brama II – 6:22, brama I – 6:27)
 • wyjazd z Orlenu po godz. 7 – dodatkowymi kursami na liniach 31, 32, 33 i 35 realizowanymi 60 min. po obecnych kursach wyjeżdżających z Orlenu po godz. 6, tj.
  • linia 31 o godz. 7:07 z bramy XI (z bramy II – 7:21) – na Skarpę
  • linia 32 o godz. 7:21 z bramy II – do Lachmana
  • linia 33 o godz. 7:21 z bramy II – na Podolszyce
  • linia 35 o godz. 7:15 z bramy I (z bramy II – 7:21) – do Borowiczek
 • dojazd do Orlenu przed godz. 19 – dodatkowymi kursami na liniach 31, 32, 33 i 35 realizowanymi 60 min. po obecnych kursach dojeżdżających do Orlenu przed godz. 18, tj.
  • linia 31 o godz. 18:08 ze Skarpy (brama II – 18:22)
  • linia 32 o godz. 18:05 z Lachmana (brama II – 18:22)
  • linia 33 – w soboty o godz. 17:59 z Podolszyc (brama II – 18:24); w niedziele o godz. 17:57 z Podolszyc (brama II – 18:22)
  • linia 35 o godz. 17:47 z Borowiczek (brama II – 18:24, brama I – 18:29)
 • wyjazd z Orlenu po godz. 19 – dodatkowymi kursami na liniach 31, 32, 33 i 35 realizowanymi 60 min. po obecnych kursach wyjeżdżających z Orlenu po godz. 18, tj.
  • linia 31 o godz. 19:21 z bramy II – na Skarpę
  • linia 32 o godz. 19:21 z bramy II – do Lachmana
  • linia 33 o godz. 19:21 z bramy II – na Podolszyce
  • linia 35 o godz. 19:15 z bramy I (z bramy II – 19:21) – do Borowiczek

———————————————————————————————————-

Kolejne informacje związane z koronawirusem:

Panowie,
W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020 dotyczącym m.in. zasad poruszania się środkami publicznego transportu w celu zapewnienia możliwości dojechania do zakładu pracy, zmieniamy godziny rozpoczęcia zmian dla części obszarów w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.
W tabeli poniżej przedstawiono godziny rozpoczynania zmiany poszczególnych obszarów. Zmiany są wprowadzane od dnia 26.03.2020 do odwołania.

Godzina 6-18; 18-6
PR3 (DRW)
PR5 (Blok Gazowy)
PR9 (Reformingi)
PP11 (Aromaty)
WEK (Wydział Kotłowy)
WEM (Wydział Maszynowy i Dystrybucji Ciepła)
WEG (Wydział Gospodarki Wodnej)
WED (Wydział Dystrybucji Energii Elektrycznej)
EWS (Wydział Odsiarczania Spalin)
CCGT Płock
Straż Pożarna

Godzina 7-19; 19-7
PR4 (Olejowy)
PR6 (Paliwowy)
PR10 (Hydrokrakingów)
PP12 (Olefiny)
PP13 (Pochodne C4)
PP14 (Fenol i TE)
Wodno-ściekowy

Komunikacja Miejska w Płocku uruchomi od dnia 26.03.2020 dodatkowe połączenia autobusowe umożliwiające dojazd do pracy i wyjazd po pracy dla zmienionych godzin.

W celu dokonania zmiany, w obszarach PR4, PR6 i PR10 brygada nr 1 w dniu 26.03.2020 rozpocznie pracę o godzinie 6 i będzie pracowała do godziny 19. (13 godzin pracy w tym 1 nadgodzina płatna).
Brygada II w dniu 26.03 rozpocznie pracę od godziny 19.

Powyższe działania oprócz dostosowania do nowych przepisów ogólnokrajowych, pozwolą także zmniejszyć ruch osobowy na bramach oraz zmniejszyć ilość osób w autobusach wewnętrznych. Dodatkowo, w miarę możliwości technicznych, na najbardziej obciążonych wewnętrznych liniach autobusowych będziemy zwiększać ilość autobusów.

W związku z planowanymi zmianami proszę o jak najszybsze poinformowanie pracowników.

———————————————————————————————————-

Komunikat dla pracowników ORLEN Serwis S.A.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem w ORLEN Serwis S.A. II poziomu zagrożenia koronawirusem w Grupie kapitałowej ORLEN, prosimy o stosowanie się do wydawanych przez Grupę ORLEN, a także naszą Spółkę instrukcji i procedur.

Informujemy, że na chwilę obecną w Płocku oraz Włocławku nie ma żadnego stwierdzonego przypadku osoby zarażonej koronawirusem.

ORLEN Serwis S.A. będąc odpowiedzialnym Pracodawcą podejmuje wszelkie działania prewencyjne adekwatne do zaistniałej sytuacji.

Nadzorujemy i kreujemy działania mające na celu dobro i zdrowie naszych pracowników. W poczuciu odpowiedzialności i troski o Państwa zdrowie, Zarząd Spółki podejmuje wszelkie możliwe działania, aby przygotować Spółkę na wypadek ewentualnego zagrożenia.

Wdrożyliśmy plan postępowania oparty o dodatkowe procedury i środki ostrożności, które mają zminimalizować ryzyko rozpowszechnianie się wirusa.

Decyzją Prezesa Zarządu powołaliśmy Zespół ds. koordynacji działań w ORLEN Serwis S.A. w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, który na bieżąco monitoruje sytuacje i będzie podejmował decyzje w zależności od potrzeb, tak aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo Pracownikom i umożliwić funkcjonowanie Spółki bez zakłóceń.

Zalecamy rozwagę w działaniu poprzez ograniczanie kontaktów interpersonalnych.

Informujemy jednocześnie, że środki ochrony osobistej  będą pozyskiwane i dystrybuowane w miarę możliwości na bieżąco.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane wynikające z przyczyn obiektywnych.

Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z dostawami środków ochrony osobistej – do chwili przekazania tychże środków – prosimy wszystkich Pracowników ORLEN Serwis S.A. o zachowanie wszelkich możliwych procedur zabezpieczających.

Doskonale wiemy i rozumiemy, iż część z wdrażanych rozwiązań zabezpieczających, o których są Państwo na bieżąco informowani nie może jednak dotyczyć wszystkich pracowników ORLEN Serwis S.A.

Zrozumiałym jest, że Pracownicy obszaru produkcji i wsparcia produkcji, którzy są odpowiedzialni za zachowanie ciągłości pracy Zakładu Produkcyjnego, nie mogą wykonywać swoich obowiązków zdalnie, pracując w domu. Z tych względów, wszystkim pozostającym w pracy chcielibyśmy podziękować za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków.

Zarząd ORLEN Serwis S.A.


POSIŁKI PRACOWNICZE!!!!!!

W dniu dzisiejszym umieszczamy na stronie menu posiłków pracowniczych na miesiąc styczeń. Menu będziemy aktualizować po otrzymaniu kolejnego od operatora programu.  Odnośnik do menu umieszczamy na pasku wyboru.

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

W dzisiejszych informacjach prośba o rejstrację w bazie danych dawców szpiku, która odbędzie się w dniach 26-27 października w Galerii Mazovia. Porzebujemy  Dawcwów dla 5-cio mięsznego Jasia, syna naszego kolegi więcej….


Ostatni Piknik Związkowy w tym roku już w najbliższy piątek 30 sierpnia, pozostałe informacje już na stronie wiecej………

——————————————————————————————————————–


Już w najbliższą sobotę pierwszy piknik związkowy, a na razie zapraszamy do przeczytania naszych informacji więcej…..

——————————————————————————————————————-

Najnowsze informacje z zaproszeniem na pikniki związkowe  więcej………

——————————————————————————————————————

Zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszymi informacjami więcej……….  Oraz zapraszamy do zapisywania się na coroczne pikniki związkowe.

——————————————————————————————————————–

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami MZZPRC z dnia 29 kwietnia 2019 roku. Więcej…….

——————————————————————————————————————–——————————————————————————————————————–

Poniedziałek 15 kwietnia, zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszymi wiadomościami, wiecej

——————————————————————————————————————–


——————————————————————————————————————–

Poniedziałek 8 kwietnia, w dzisiejszych informacjach wiadomości z ORLEN KolTrans, Laboratorium, oraz badanie zaangażowania i satysfakcji w PKN ORLEN,    więcej…

——————————————————————————————————————–


Poniedziałek 1 kwietnia, W dzisiejszych informacjach przedstawiamy relację z Walnego Zebrania Delegatów MZZPRC oraz stan negocjacji płacowych w kolejnych Spółkach G.K., a także zapowiedziane terminy nadchodzących spotkań: więcej….

——————————————————————————————————————–

Poniedziałek 25 marca, w dzisiejszych informacjach m.in o:

– stanie negocjacji płacowych w Spółkach G.K. ORLEN;
– spotkaniu w sprawie przyporządkowań do nowych stanowisk w ZUZP PKN ORLEN S.A.
– XIV WZD MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. więcej


W dzisiejszych informacjach przedstawiamy informacje dotyczące:

– stanu negocjacji płacowych w Spółkach G.K. ORLEN;

– pismo wystosowane do PKN ORLEN o zwiększenie rabatów paliwowych;

– zasady udzielania pożyczek z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;

– przypomnienie o terminie Walnego Zebrania Delegatów MZZPRC;

– trwające Wybory Rzecznika ds. Etyki w Orlen Serwis S.A. więcej…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

XIV

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów

Międzyzakładowego Związku

Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego

W GK PKN ORLEN S.A.

Odbędzie się 28 marca 2019 roku w Płocku w Domu Technika przy ulicy Kazimierza Wielkiego 41

——————————————————————————————————————–

 

BN

 

———————————————————–

Ostatni piknik w tym roku Zapraszamy!!!!

Zaproszenie na III piknik związkowy

 

 

Walne, Walne i po walnym. Teraz czas na coroczna zabawę związkową. Bilety do nabycia w biurze związku. Zapraszamy 🙂

Ogłoszenie o piknikach 2018-1

 

———————————————————–

Przypominamy o XIII Walnym Wyborczym Zebraniu Delegatów. Zebranie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 roku w Domu Technika. Początek rejestracji od godziny 8:00, początek obrad od 9:00

———————————————————————————————————

 

 

 Wesołych, spokojnych Świąt

święta2018

 

———————————————————–

życzenia 2017

 

———————————————————-

 

 

 

Ogłoszenie, spotkanie z Członkami ORLEN Serwis S.A.

 

 

 

———————————————————–

plakat misia

 

turniej misia

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ PKN ORLEN S.A. pod PATRONATEM PREZESA KRYSTIANA PATERA.

25 listopada na Stadionie Wisły Płock odbędzie się turniej piłkarski pod nazwą Turniej Misia.

Głównym celem zawodów  jest wsparcie dzieci z różnych domów dziecka oraz świetlic opiekuńczo-wychowawczych poza tym chcemy spopularyzować  grę w piłkę nożną jako formę aktywnego czynnego wypoczynku oraz zachęcić do systematycznego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych. Warunkiem uczestnictwa w turnieju będzie przygotowanie niespodzianek dla dzieci najbardziej potrzebujących typu artykuły szkolne, maskotki, gry planszowe itp.

Z góry wszystkim uczestnikom serdeczne dzięki!!!

Turniej jest organizowany w ramach Fabryki Dobrej Energii

fabryka

———————————————————-

W związku z kończąca się kadencją władz związku rozpoczynamy wybory przewodniczących kół i delegatów na walne zebranie delegatów. Prosimy o kontakt z biurem związku w celu pobrania dokumentów na wybory wydziałowe.

———————————————————–

Członkom Zarządu MZZPRC przypominamy i zapraszamy w najbliższy piątek 06 października na posiedzenie Zarządu MZZPRC.
Zebranie odbędzie się o godz. 13.00 w bud. C.A., sala Nr 1.

———————————————————–

Document-page-001

———————————————————-

wielkanoc 2017

 

 

 

 

Przypominamy wszystkim Członkom Zarządu i Delegatom o Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Delegatów, które odbędzie się 6 kwietnia 2017 roku w Domu Technika. Rejestracja przybyłych od godziny 8:00, początek obrad od godziny 9:00.

 

święta2016

 

 

 

 

W zakładce Akty Prawne/Dokumenty Związku  uzupełniona została informacja o Świadczeniach Statutowych Związku

 

Zapraszamy Członków Naszego Związku do udziału w piknikach organizowanych w dniu 2 i 16 lipca 2016

Nowy obraz (1)

 

 

 

Przypominamy wszystkim Delegatom o Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 14 kwietnia 2016. Miejsce Dom Technika ul. Kazimierza Wielkiego. Rejestracja od godziny 8:00

 

Wielkanoc

swieta

Dla członków Naszego Związku istnieje możliwość dołączenia do Programu Ochrony Prawnej CDO24. Informacje u Przewodniczących Kół lub w Biurze Związku.

plakat cdo24

0 odpowiedzi na Strona Główna

 1. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Great write ups. Thanks.

  genertic viagra cheapest subaction showcomments viagra smile remember
  viagra without a doctors prescription
  viagra lipitor typical drug interaction – https://genericviagrarcp.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 2. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You expressed that perfectly!

  tosh o viagra and gay porn alcohol with viagra
  buy viagra online
  diabetes and viagra – https://genericviagrantx.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 3. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Excellent forum posts. Thanks a lot.

  viagra print ad buy viagra in ny
  generic viagra online
  chiense viagra – https://genericviagramsl.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 4. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Tips effectively used!.

  generic viagra blue pill viagra spray
  buy viagra
  viagra canada without prescription – https://genericviagrantx.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 5. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You said it perfectly..

  men who used viagra viagra generic india pharmacy sildenafil citrate
  buy viagra online
  viagra suppository – https://genericviagrantx.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 6. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  This is nicely put. .

  hydrochlorothiazide with viagra liquid legal viagra
  viagra online
  online viagra testosterone – https://genericviagramsl.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 7. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Terrific stuff. Regards.

  viagra vitamins atenolol ctcl fungoides viagra cheap
  viagra generic
  viagra paten – https://genericviagramsl.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 8. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Incredible many of beneficial data!

  overdose viagra buy viagra prescription america carisoprodol
  buy viagra
  viagra or 100mg – https://genericviagrarcp.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 9. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Terrific posts. Kudos.

  taking viagra for young men spam viagra
  viagra 100mg
  watermelon viagra effects – https://genericviagrarcp.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 10. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Nicely put. Appreciate it!

  can viagra produce erection withoug desire cb viagra kit
  viagra pills
  keyword order viagra online – https://genericviagramsl.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 11. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.
 12. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You actually reported this well!

  viagra siesta viagra quick tabs
  viagra for women
  gay men viagra – https://genericviagrarcp.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 13. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Beneficial tips. Appreciate it!

  blue vision viagra warning get free viagra now
  viagra pills
  indian viagra safety – https://genericviagrantx.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 14. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Cheers. I like this.

  erection viagra dicked women porn photos what if viagra foes not work
  viagra 100mg
  viagra uk without prescription – https://genericviagramsl.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 15. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Thanks a lot. Numerous advice.

  why women shouldn’t take viagra viagra price online
  buy viagra
  safe licensed online viagra – https://genericviagramsl.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 16. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Amazing facts, Many thanks!

  what’s viagra for price of viagra medicine
  viagra for sale uk
  viagra and the male ego – https://genericviagrarcp.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 17. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.
 18. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Superb facts. Kudos.

  online medicines rx cialis viagra order url links viagra blood-pressure een van
  generic viagra 100mg
  viagra uk chemist non prescription – https://genericviagrarcp.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 19. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Regards. Plenty of posts.

  25 and on viagra how to treat viagra side effects
  generic viagra 100mg
  viagra vitamin – https://genericviagramsl.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 20. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Wow quite a lot of useful knowledge!

  does alcahol effect viagra over the counter viagra similar
  viagra generic
  ed pumping and viagra – https://genericviagramsl.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 21. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Seriously lots of valuable information.

  wikipedia viagra drug interactions for viagra and coumadin
  buy viagra online
  online viagra sale – https://genericviagramsl.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 22. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Nicely put. Many thanks!

  viagra active ingredients viagra retail discoun
  viagra for sale uk
  does viagra affect chances of pregnancy – https://genericviagramsl.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 23. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Incredible tons of amazing information.

  viagra liver damage viagra sample overnight delivery
  viagra without a doctors prescription
  microsoft and viagra – https://genericviagrarcp.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 24. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Truly loads of superb info.

  comparison viagra prescription cheapest viagra
  viagra pills
  most effective ways to use viagra – https://genericviagrarcp.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 25. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Amazing loads of very good material!

  viagra in mexico for sale a href buy viagra a
  generic viagra 100mg
  viagra cialis from canada – https://genericviagramsl.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 26. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Kudos! Plenty of forum posts.

  order viagra consumer discount rx cialis vs viagra insomnia
  buy viagra
  cialis compared viagra – https://genericviagrantx.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 27. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Very good tips. Thanks a lot.

  alternative viagra drug pfizer sales of viagra in canada
  generic viagra 100mg
  viagra for muscle building – https://genericviagrantx.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 28. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  With thanks, Quite a lot of knowledge.

  cfnm viagra viagra and horses
  buy viagra online
  tobacco edinburgh search thought viagra pages – https://genericviagramsl.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 29. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Thanks a lot! Very good information!

  buy generic viagra on line generic viagra and china
  viagra without a doctors prescription
  can you overdose on viagra – https://genericviagrantx.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 30. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Nicely put. Thank you!

  generic viagra cialis viagra cialis levitra online rxmeds
  buy viagra
  does viagra increase female lubrication – https://genericviagrarcp.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 31. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Cheers! I like this.

  can viagra be used by women search viagra viagra find edinburgh sites
  generic viagra online
  viagra nasal – https://genericviagrantx.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 32. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  With thanks, Plenty of forum posts!

  dj vadim viagra 2 50 mg viagra
  generic viagra
  chinese viagra – https://genericviagrantx.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 33. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Thank you, An abundance of info.

  viagra purchase without perscription us pharmacy viagra effect on woman
  generic viagra
  alternative buy viagra – https://genericviagrarcp.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 34. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Terrific material. Thanks a lot!

  good screw with viagra href men with erectile dysfunction l-arginine viagra
  viagra pills
  viagra patent expires – https://genericviagramsl.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 35. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Really a good deal of superb tips.

  meth and viagra poppers as viagra
  viagra for women
  viagra superforce – https://genericviagrantx.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 36. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You actually stated this effectively.

  medical info on viagra viagra now
  buy viagra online
  viagra forums – https://genericviagrarcp.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 37. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Seriously many of awesome knowledge.

  opus card and viagra cialis levitra pharmacy viagra
  cheap viagra
  heart attacks caused by viagra – https://genericviagrarcp.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 38. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Useful tips. Appreciate it.

  find search edinburgh viagra phentermine men who used viagra
  viagra pills
  rx canada viagra – https://genericviagrantx.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 39. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Superb write ups, Thanks a lot!

  generic viagra indian effect of viagra on women
  viagra pills
  penis while on viagra – https://genericviagrarcp.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 40. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Really all kinds of amazing facts.

  viagra efectos how many men take viagra
  generic viagra
  metformin viagra interaction – https://genericviagrarcp.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 41. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You made the point.

  cheap link outlet com viagra europian union viagra vs us viagra
  viagra pills
  viagra perscription online – https://genericviagrarcp.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 42. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Superb facts. Many thanks.

  viagra tutorial boots viagra
  viagra without a doctor prescription
  other products like viagra – https://genericviagrarcp.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 43. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.
 44. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Really lots of fantastic knowledge!

  vega viagra buying viagra on weekends
  viagra for sale uk
  which tesco are selling viagra – https://genericviagrantx.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 45. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.
 46. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Terrific knowledge. Appreciate it!

  diltiazem and viagra how does viagra affect women
  buy viagra
  my boyfriend took viagra wow – https://genericviagrantx.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 47. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Cheers! An abundance of write ups!

  buying viagra prescription natural viagra replacement
  generic viagra online
  generic viagra real – https://genericviagramsl.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 48. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Thanks a lot! Quite a lot of write ups.

  matt lauer as the amazons viagra viagra injections
  cheap viagra
  flintstones viagra song – https://genericviagramsl.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 49. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Terrific info. Appreciate it.

  redtube viagra viagra home office photo
  generic viagra 100mg
  blueberries natures viagra – https://genericviagramsl.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 50. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  With thanks, Loads of posts!

  fda approved viagra paypal low cost brand viagra fast
  buy viagra
  price range for the drug viagra – https://genericviagrantx.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

 51. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.
 52. Ernestoclews pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You’ve made the point!

  viagra studys in rats will viagra make me horny
  buy generic viagra
  viagra effects 0n pme – https://genericviagrarcp.com

  KeithHon
  Richardtauri
  Ernestoclews

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.