Władze Związku

Zgodnie ze Statutem Związku do Władz Związku zalicza się:

Walne Zebranie Delegatów
Zarząd Związku
Prezydium Zwiazku
Komisja Rewizyjna