Ochrona prawna dla członków MZZPRC w CDO24

Członkowie naszego związku mają możliwość przystąpienie do programu ochrony prawnej CDO24. O programie można poczytać na stronie www.cdo24.pl, Zapisy do programu w Biurze Związku.