Strona Główna

Dzień Strażaka

 

Pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin.

Bezpiecznej służby i szczęśliwych powrotów z akcji!

Z okazji Dnia Strażaka serdeczne podziękowania za trud, wielki dar serca, służbę, poświęcenie i zaangażowanie składa Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w G. K. PKN ORLEN S.A.

 

—————————————————–

WAŻNE

List od naszego członka:

Witaj

Piszę w imieniu moich znajomych(Damian i Basia Paczwa) z prośbą o pomoc dla ich córki Zosi która walczy z SMA. Nie chodzi nam bezpośrednio o pieniądze od Ciebie, ale o chwilę uwagi i reklamę/udostępnienie naszej zbiórki na swoim profilu. Ja rozumiem że do swojej pozycji i liczby ludzi obserwujących swój profil dochodziłaś ciężką pracą i latami, dlatego tak ważne jest byś zrozumiała naszą sytuację. W normalnych warunkach moglibyśmy prowadzić zbiórki: w szkołach, zakładach pracy, prowadzić różne koncerty, do naszej zbiórki dołożyły by się też firmy które są teraz w kryzysie. Sporo ludzi prywatnych dołożyło swoje pieniążki na sprzęt dla medyków, to wszystko składa się na to, że nasza zbiórka idzie powoli i potrzebujemy takiego za przeproszeniem medialnego „kopa” który pomoże nam zwiększyć ilość osób udostępniających naszą akcję i wspierających nawet drobnymi kwotami. Błagam Cię o pomoc dla Zosi.

Link do zbiórki na fb

Link do zbiórki na siepomaga

 

———————————————————————————————————-

 

———————————————————————————————————-

 

 

 

———————————————————————————————————-

Dodatkowe kursy do / z Orlenu przed i po godz. 7 i 19

W związku ze zmianą organizacji pracy na terenie Orlenu (wprowadzenie zmian w godz. 7 – 19 i 19 – 7) od czwartku 26 marca 2020 r. na liniach 313233 i 35 we wszystkie dni tygodnia realizowane będą dodatkowe kursy.

W dni powszednie

 • dojazd do Orlenu przed godz. 7 – obecnie istniejącymi kursami, np.
 • wyjazd z Orlenu po godz. 7
  • obecnie istniejącym kursem linii 35 o godz. 7:11 z Naftobudowy (z bramy I – 7:16, z bramy II – 7:22)
  • dodatkowym kursem linii 33 o godz. 7:14 z bramy I (z bramy II – 7:20) – na Podolszyce
 • dojazd do Orlenu przed godz. 19 – dodatkowymi kursami na liniach 31, 32, 33 i 35 realizowanymi 60 min. po obecnych kursach dojeżdżających do Orlenu przed godz. 18, tj.
  • linia 31 o godz. 18:08 ze Skarpy (brama II – 18:23, brama XI – 18:38)
  • linia 32 o godz. 18:05 z Lachmana (brama II – 18:23)
  • linia 33 o godz. 18:00 z Podolszyc (brama II – 18:25, brama I – 18:30)
  • linia 35 o godz. 17:48 z Borowiczek (brama II – 18:25, brama I – 18:30)
 • wyjazd z Orlenu po godz. 19 – dodatkowymi kursami na liniach 31, 32, 33 i 35 realizowanymi 60 min. po obecnych kursach wyjeżdżających z Orlenu po godz. 18, tj.
  • linia 31 o godz. 19:07 z bramy XI (z bramy II – 19:21) – na Skarpę
  • linia 32 o godz. 19:21 z bramy II – do Lachmana
  • linia 33 o godz. 19:15 z bramy I (z bramy II – 19:21) – na Podolszyce
  • linia 35 o godz. 19:14 z bramy I (z bramy II – 19:20) – do Borowiczek

W soboty, niedziele i święta

 • dojazd do Orlenu przed godz. 7 – dodatkowymi kursami na liniach 31, 32, 33 i 35 realizowanymi 60 min. po obecnych kursach dojeżdżających do Orlenu przed godz. 6, tj.
  • linia 31 o godz. 6:08 ze Skarpy (brama II – 6:22, brama XI – 6:38)
  • linia 32 o godz. 6:05 z Lachmana (brama II – 6:21)
  • linia 33 o godz. 5:59 z Podolszyc (brama II – 6:22)
  • linia 35 o godz. 5:49 z Borowiczek (brama II – 6:22, brama I – 6:27)
 • wyjazd z Orlenu po godz. 7 – dodatkowymi kursami na liniach 31, 32, 33 i 35 realizowanymi 60 min. po obecnych kursach wyjeżdżających z Orlenu po godz. 6, tj.
  • linia 31 o godz. 7:07 z bramy XI (z bramy II – 7:21) – na Skarpę
  • linia 32 o godz. 7:21 z bramy II – do Lachmana
  • linia 33 o godz. 7:21 z bramy II – na Podolszyce
  • linia 35 o godz. 7:15 z bramy I (z bramy II – 7:21) – do Borowiczek
 • dojazd do Orlenu przed godz. 19 – dodatkowymi kursami na liniach 31, 32, 33 i 35 realizowanymi 60 min. po obecnych kursach dojeżdżających do Orlenu przed godz. 18, tj.
  • linia 31 o godz. 18:08 ze Skarpy (brama II – 18:22)
  • linia 32 o godz. 18:05 z Lachmana (brama II – 18:22)
  • linia 33 – w soboty o godz. 17:59 z Podolszyc (brama II – 18:24); w niedziele o godz. 17:57 z Podolszyc (brama II – 18:22)
  • linia 35 o godz. 17:47 z Borowiczek (brama II – 18:24, brama I – 18:29)
 • wyjazd z Orlenu po godz. 19 – dodatkowymi kursami na liniach 31, 32, 33 i 35 realizowanymi 60 min. po obecnych kursach wyjeżdżających z Orlenu po godz. 18, tj.
  • linia 31 o godz. 19:21 z bramy II – na Skarpę
  • linia 32 o godz. 19:21 z bramy II – do Lachmana
  • linia 33 o godz. 19:21 z bramy II – na Podolszyce
  • linia 35 o godz. 19:15 z bramy I (z bramy II – 19:21) – do Borowiczek

———————————————————————————————————-

Kolejne informacje związane z koronawirusem:

Panowie,
W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020 dotyczącym m.in. zasad poruszania się środkami publicznego transportu w celu zapewnienia możliwości dojechania do zakładu pracy, zmieniamy godziny rozpoczęcia zmian dla części obszarów w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.
W tabeli poniżej przedstawiono godziny rozpoczynania zmiany poszczególnych obszarów. Zmiany są wprowadzane od dnia 26.03.2020 do odwołania.

Godzina 6-18; 18-6
PR3 (DRW)
PR5 (Blok Gazowy)
PR9 (Reformingi)
PP11 (Aromaty)
WEK (Wydział Kotłowy)
WEM (Wydział Maszynowy i Dystrybucji Ciepła)
WEG (Wydział Gospodarki Wodnej)
WED (Wydział Dystrybucji Energii Elektrycznej)
EWS (Wydział Odsiarczania Spalin)
CCGT Płock
Straż Pożarna

Godzina 7-19; 19-7
PR4 (Olejowy)
PR6 (Paliwowy)
PR10 (Hydrokrakingów)
PP12 (Olefiny)
PP13 (Pochodne C4)
PP14 (Fenol i TE)
Wodno-ściekowy

Komunikacja Miejska w Płocku uruchomi od dnia 26.03.2020 dodatkowe połączenia autobusowe umożliwiające dojazd do pracy i wyjazd po pracy dla zmienionych godzin.

W celu dokonania zmiany, w obszarach PR4, PR6 i PR10 brygada nr 1 w dniu 26.03.2020 rozpocznie pracę o godzinie 6 i będzie pracowała do godziny 19. (13 godzin pracy w tym 1 nadgodzina płatna).
Brygada II w dniu 26.03 rozpocznie pracę od godziny 19.

Powyższe działania oprócz dostosowania do nowych przepisów ogólnokrajowych, pozwolą także zmniejszyć ruch osobowy na bramach oraz zmniejszyć ilość osób w autobusach wewnętrznych. Dodatkowo, w miarę możliwości technicznych, na najbardziej obciążonych wewnętrznych liniach autobusowych będziemy zwiększać ilość autobusów.

W związku z planowanymi zmianami proszę o jak najszybsze poinformowanie pracowników.

———————————————————————————————————-

Komunikat dla pracowników ORLEN Serwis S.A.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem w ORLEN Serwis S.A. II poziomu zagrożenia koronawirusem w Grupie kapitałowej ORLEN, prosimy o stosowanie się do wydawanych przez Grupę ORLEN, a także naszą Spółkę instrukcji i procedur.

Informujemy, że na chwilę obecną w Płocku oraz Włocławku nie ma żadnego stwierdzonego przypadku osoby zarażonej koronawirusem.

ORLEN Serwis S.A. będąc odpowiedzialnym Pracodawcą podejmuje wszelkie działania prewencyjne adekwatne do zaistniałej sytuacji.

Nadzorujemy i kreujemy działania mające na celu dobro i zdrowie naszych pracowników. W poczuciu odpowiedzialności i troski o Państwa zdrowie, Zarząd Spółki podejmuje wszelkie możliwe działania, aby przygotować Spółkę na wypadek ewentualnego zagrożenia.

Wdrożyliśmy plan postępowania oparty o dodatkowe procedury i środki ostrożności, które mają zminimalizować ryzyko rozpowszechnianie się wirusa.

Decyzją Prezesa Zarządu powołaliśmy Zespół ds. koordynacji działań w ORLEN Serwis S.A. w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, który na bieżąco monitoruje sytuacje i będzie podejmował decyzje w zależności od potrzeb, tak aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo Pracownikom i umożliwić funkcjonowanie Spółki bez zakłóceń.

Zalecamy rozwagę w działaniu poprzez ograniczanie kontaktów interpersonalnych.

Informujemy jednocześnie, że środki ochrony osobistej  będą pozyskiwane i dystrybuowane w miarę możliwości na bieżąco.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane wynikające z przyczyn obiektywnych.

Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z dostawami środków ochrony osobistej – do chwili przekazania tychże środków – prosimy wszystkich Pracowników ORLEN Serwis S.A. o zachowanie wszelkich możliwych procedur zabezpieczających.

Doskonale wiemy i rozumiemy, iż część z wdrażanych rozwiązań zabezpieczających, o których są Państwo na bieżąco informowani nie może jednak dotyczyć wszystkich pracowników ORLEN Serwis S.A.

Zrozumiałym jest, że Pracownicy obszaru produkcji i wsparcia produkcji, którzy są odpowiedzialni za zachowanie ciągłości pracy Zakładu Produkcyjnego, nie mogą wykonywać swoich obowiązków zdalnie, pracując w domu. Z tych względów, wszystkim pozostającym w pracy chcielibyśmy podziękować za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków.

Zarząd ORLEN Serwis S.A.


POSIŁKI PRACOWNICZE!!!!!!

W dniu dzisiejszym umieszczamy na stronie menu posiłków pracowniczych na miesiąc styczeń. Menu będziemy aktualizować po otrzymaniu kolejnego od operatora programu.  Odnośnik do menu umieszczamy na pasku wyboru.

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

W dzisiejszych informacjach prośba o rejstrację w bazie danych dawców szpiku, która odbędzie się w dniach 26-27 października w Galerii Mazovia. Porzebujemy  Dawcwów dla 5-cio mięsznego Jasia, syna naszego kolegi więcej….


Ostatni Piknik Związkowy w tym roku już w najbliższy piątek 30 sierpnia, pozostałe informacje już na stronie wiecej………

——————————————————————————————————————–


Już w najbliższą sobotę pierwszy piknik związkowy, a na razie zapraszamy do przeczytania naszych informacji więcej…..

——————————————————————————————————————-

Najnowsze informacje z zaproszeniem na pikniki związkowe  więcej………

——————————————————————————————————————

Zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszymi informacjami więcej……….  Oraz zapraszamy do zapisywania się na coroczne pikniki związkowe.

——————————————————————————————————————–

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami MZZPRC z dnia 29 kwietnia 2019 roku. Więcej…….

——————————————————————————————————————–——————————————————————————————————————–

Poniedziałek 15 kwietnia, zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszymi wiadomościami, wiecej

——————————————————————————————————————–


——————————————————————————————————————–

Poniedziałek 8 kwietnia, w dzisiejszych informacjach wiadomości z ORLEN KolTrans, Laboratorium, oraz badanie zaangażowania i satysfakcji w PKN ORLEN,    więcej…

——————————————————————————————————————–


Poniedziałek 1 kwietnia, W dzisiejszych informacjach przedstawiamy relację z Walnego Zebrania Delegatów MZZPRC oraz stan negocjacji płacowych w kolejnych Spółkach G.K., a także zapowiedziane terminy nadchodzących spotkań: więcej….

——————————————————————————————————————–

Poniedziałek 25 marca, w dzisiejszych informacjach m.in o:

– stanie negocjacji płacowych w Spółkach G.K. ORLEN;
– spotkaniu w sprawie przyporządkowań do nowych stanowisk w ZUZP PKN ORLEN S.A.
– XIV WZD MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. więcej


W dzisiejszych informacjach przedstawiamy informacje dotyczące:

– stanu negocjacji płacowych w Spółkach G.K. ORLEN;

– pismo wystosowane do PKN ORLEN o zwiększenie rabatów paliwowych;

– zasady udzielania pożyczek z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;

– przypomnienie o terminie Walnego Zebrania Delegatów MZZPRC;

– trwające Wybory Rzecznika ds. Etyki w Orlen Serwis S.A. więcej…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

XIV

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów

Międzyzakładowego Związku

Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego

W GK PKN ORLEN S.A.

Odbędzie się 28 marca 2019 roku w Płocku w Domu Technika przy ulicy Kazimierza Wielkiego 41

——————————————————————————————————————–

 

BN

 

———————————————————–

Ostatni piknik w tym roku Zapraszamy!!!!

Zaproszenie na III piknik związkowy

 

 

Walne, Walne i po walnym. Teraz czas na coroczna zabawę związkową. Bilety do nabycia w biurze związku. Zapraszamy 🙂

Ogłoszenie o piknikach 2018-1

 

———————————————————–

Przypominamy o XIII Walnym Wyborczym Zebraniu Delegatów. Zebranie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 roku w Domu Technika. Początek rejestracji od godziny 8:00, początek obrad od 9:00

———————————————————————————————————

 

 

 Wesołych, spokojnych Świąt

święta2018

 

———————————————————–

życzenia 2017

 

———————————————————-

 

 

 

Ogłoszenie, spotkanie z Członkami ORLEN Serwis S.A.

 

 

 

———————————————————–

plakat misia

 

turniej misia

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ PKN ORLEN S.A. pod PATRONATEM PREZESA KRYSTIANA PATERA.

25 listopada na Stadionie Wisły Płock odbędzie się turniej piłkarski pod nazwą Turniej Misia.

Głównym celem zawodów  jest wsparcie dzieci z różnych domów dziecka oraz świetlic opiekuńczo-wychowawczych poza tym chcemy spopularyzować  grę w piłkę nożną jako formę aktywnego czynnego wypoczynku oraz zachęcić do systematycznego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych. Warunkiem uczestnictwa w turnieju będzie przygotowanie niespodzianek dla dzieci najbardziej potrzebujących typu artykuły szkolne, maskotki, gry planszowe itp.

Z góry wszystkim uczestnikom serdeczne dzięki!!!

Turniej jest organizowany w ramach Fabryki Dobrej Energii

fabryka

———————————————————-

W związku z kończąca się kadencją władz związku rozpoczynamy wybory przewodniczących kół i delegatów na walne zebranie delegatów. Prosimy o kontakt z biurem związku w celu pobrania dokumentów na wybory wydziałowe.

———————————————————–

Członkom Zarządu MZZPRC przypominamy i zapraszamy w najbliższy piątek 06 października na posiedzenie Zarządu MZZPRC.
Zebranie odbędzie się o godz. 13.00 w bud. C.A., sala Nr 1.

———————————————————–

Document-page-001

———————————————————-

wielkanoc 2017

 

 

 

 

Przypominamy wszystkim Członkom Zarządu i Delegatom o Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Delegatów, które odbędzie się 6 kwietnia 2017 roku w Domu Technika. Rejestracja przybyłych od godziny 8:00, początek obrad od godziny 9:00.

 

święta2016

 

 

 

 

W zakładce Akty Prawne/Dokumenty Związku  uzupełniona została informacja o Świadczeniach Statutowych Związku

 

Zapraszamy Członków Naszego Związku do udziału w piknikach organizowanych w dniu 2 i 16 lipca 2016

Nowy obraz (1)

 

 

 

Przypominamy wszystkim Delegatom o Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 14 kwietnia 2016. Miejsce Dom Technika ul. Kazimierza Wielkiego. Rejestracja od godziny 8:00

 

Wielkanoc

swieta

Dla członków Naszego Związku istnieje możliwość dołączenia do Programu Ochrony Prawnej CDO24. Informacje u Przewodniczących Kół lub w Biurze Związku.

plakat cdo24

0 odpowiedzi na Strona Główna

 1. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Truly quite a lot of fantastic tips!

  luxury hotel rome womens viagra hot to use viagra
  viagra 100mg
  viagra equivilent – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 2. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  With thanks. I like this!

  to buy viagra viagra over
  viagra pills
  orexis vs viagra – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 3. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Incredible loads of helpful tips!

  ramipril and viagra 7 xenical viagra zyban proscar
  generic viagra online
  viagra 100 pictures – https://genericviagrarcp.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 4. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Reliable information. Thanks a lot.

  viagra headquarters in toronto canada viagra chemical structure
  viagra for sale uk
  female liquid viagra – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 5. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You actually said it superbly.

  viagra performance anxiety generic viagra scam
  viagra online
  study viagra woman – https://genericviagramsl.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 6. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Wonderful information. Thank you!

  viagra med uk mexico price viagra nogales
  viagra online
  poker viagra – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 7. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You actually said that wonderfully.

  find sites computer shop viagra 100mg tablets of viagra
  buy viagra
  edinburgh uk viagra pages search news – https://genericviagrarcp.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 8. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You actually suggested this really well!

  viagra uk buy online what is viagra professional
  generic viagra online
  25 and on viagra – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 9. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Kudos! Helpful stuff!

  health information on viagra does viagra hurt women
  cheap viagra
  find viagra free sites computer href – https://genericviagrarcp.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 10. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Amazing info. Many thanks.

  generic viagra sold on line search viagra viagra find generic edinburgh
  generic viagra 100mg
  online prescription viagra without – https://genericviagramsl.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 11. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Thanks. Great stuff.

  coupons for cialis viagra levitra viagra lawsuit checks
  cheap viagra
  blue cross viagra – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 12. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Thanks a lot. I appreciate it.

  3 cheap generic substitute viagra men and viagra
  viagra without a doctors prescription
  viagra pages search edinburgh find – https://genericviagramsl.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 13. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Perfectly voiced indeed! !

  viagra sleep exploitation puerto rico viagra
  buy viagra online
  walmart china viagra – https://genericviagramsl.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 14. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Superb stuff. Thanks!

  viagra field viagra no prescription in usa
  viagra generic
  levitra verses viagra – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 15. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Valuable knowledge. Many thanks!

  paraplegic viagra walgreens viagra
  viagra without a doctors prescription
  viagra and coupon – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 16. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Fantastic tips. Cheers.

  canada viagra cialis on line cialis comparison levitra viagra
  viagra 100mg
  src mfo viagra – https://genericviagramsl.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 17. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Regards. Useful information!

  online viagra without prescription paypal porn and viagra
  buy viagra
  viagra and depression – https://genericviagramsl.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 18. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Fantastic posts. Thanks.

  detumescence priapism viagra buy viagra 50mg
  generic viagra 100mg
  professional viagra discussions blogs – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 19. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Info very well regarded..

  viagra usage reviews viagra cialis for ed
  viagra without a doctors prescription
  viagra money laundering – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 20. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Incredible quite a lot of fantastic facts.

  viagra side effects four hour erection viagra iowa
  viagra for sale uk
  viagra and birth control – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 21. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Amazing plenty of excellent facts!

  drugs like viagra buying viagra in mexico
  buy generic viagra
  alternative to viagra – https://genericviagrarcp.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 22. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You stated that exceptionally well.

  viagra libre suisse viagra and love
  viagra without a doctor prescription
  propecia side effects viagra – https://genericviagrarcp.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 23. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Kudos, Helpful stuff!

  drinking viagra metoprolol and viagra
  viagra online
  taking both viagra and cialis – https://genericviagramsl.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 24. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Very good tips. With thanks!

  discount generic viagra soft tabs viagra uk site
  generic viagra 100mg
  viagra doctor bite hard – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 25. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Thank you. I appreciate this.

  will viagra keep erection after climax cocaine viagra interaction
  viagra online
  sextacy viagra ecstasy – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 26. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Awesome facts, With thanks!

  foods with viagra like benefits q viagra
  viagra without a doctors prescription
  dose of viagra for pulmonary hypertension – https://genericviagrarcp.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 27. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Whoa a good deal of great tips!

  viagra and blood preddure viagra on line no prescripton
  viagra for women
  viagra erectile disfunction penis – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 28. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You said that superbly.

  viagra in guatemala viagra for babies
  buy generic viagra
  what heart condition uses viagra – https://genericviagrarcp.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 29. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Reliable stuff. Thanks.

  viagra advertisements viagra half price generix
  viagra 100mg
  viagra prices virginia costco – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 30. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Wonderful material. Regards.

  natrural viagra viagra in landzorote
  viagra online
  suzuki grand viagra – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 31. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Reliable forum posts. Cheers.

  headache viagra legitimate viagra online
  viagra for sale uk
  viagra cialis levitra last longer – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 32. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You actually stated that well.

  viagra bigger penis buy viagra with pay pal
  viagra without a doctors prescription
  viagra best price on net – https://genericviagramsl.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 33. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Very good stuff. Thanks a lot.

  can someone with afib take viagra drug interactions for viagra and coumadin
  viagra without a doctors prescription
  use viagra – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 34. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Cheers! Quite a lot of stuff!

  foreign generic viagra buy viagra online href
  viagra without a doctors prescription
  buy viagra online forum – https://genericviagrarcp.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 35. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You actually stated this wonderfully.

  viagra to buy cheap viagra alternive
  viagra online
  how do caverta and viagra compare – https://genericviagramsl.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 36. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Whoa tons of helpful advice.

  tricare viagra effects of 150mg of viagra
  viagra generic
  viagra find edinburgh pages – https://genericviagrarcp.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 37. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Wow tons of excellent info!

  viagra samples costof viagra
  viagra 100mg
  viagra alternative uk – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 38. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Thank you, I like it.

  viagra cluster headache viagra without presciption online
  viagra without a doctors prescription
  women on viagra forum – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 39. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Good data, Thanks.

  what is viagra prescribed for aphrodisiac new women viagra
  cheap viagra
  viagra american express – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 40. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  With thanks, Very good stuff!

  generic viagra verses brand viagra viagra anxiety
  viagra generic
  is there a women’s viagra – https://genericviagrarcp.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 41. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Awesome facts. Kudos.

  cat 16 viagra female viagra europe
  buy generic viagra
  sophiea viagra – https://genericviagramsl.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 42. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Cheers! Awesome information.

  how to buy viagra in ireland teen death viagra
  generic viagra 100mg
  best viagra buy – https://genericviagrarcp.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 43. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Reliable posts. Appreciate it!

  viagra news edinburgh tid cfm increase cost of viagra
  generic viagra 100mg
  generic viagra houston tx – https://genericviagrarcp.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 44. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.
 45. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Wow many of terrific knowledge!

  viagra herpal vaginal viagra suppositories side effects
  viagra for sale uk
  is there a women’s viagra – https://genericviagrarcp.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 46. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Very good facts. With thanks!

  pics of genuine pfizer viagra viagra for ed
  generic viagra 100mg
  cheapest price for generic viagra – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 47. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Wonderful stuff. Cheers!

  herbal viagra alternative viagra discounts
  viagra pills
  cialis mix viagra – https://genericviagramsl.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 48. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Cheers! Useful information!

  generic viagra online review online rx viagra
  viagra pills
  immunity to viagra – https://genericviagrarcp.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 49. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Whoa many of excellent advice.

  viagra espa ol faster way to absorb viagra
  viagra without a doctors prescription
  viagra find sites computer edinburgh – https://genericviagrarcp.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 50. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Excellent postings. With thanks!

  streets of rage viagra taking both viagra and cialis
  viagra generic
  find search viagra free – https://genericviagramsl.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 51. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Good advice. Many thanks.

  viagra for diabetes viagra fact
  generic viagra
  tricked into taking viagra – https://genericviagramsl.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 52. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Awesome write ups. Cheers.

  penis pump better than viagra cheapest viagra substitut
  generic viagra online
  viagra and ejaculating – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 53. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Perfectly spoken of course! .

  levitra cialis viagra viagra freebies
  viagra online
  joke about breast implants and viagra – https://genericviagrarcp.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 54. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Useful information. Thank you!

  viagra in australia viagra as a diet pill
  generic viagra 100mg
  viagra tegretol – https://genericviagrarcp.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 55. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You said it fantastically.

  best rated generic viagra online stores find search viagra edinburgh free
  generic viagra 100mg
  mexico and viagra and price – https://genericviagrarcp.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 56. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You stated this perfectly!

  comparison of viagra levitra and cialis viagra exp date
  viagra for women
  herpes online prescription viagra – https://genericviagrarcp.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 57. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  This is nicely expressed! .

  need a prescription for viagra viagra sales in south africa
  viagra without a doctors prescription
  viagra find sites computer href – https://genericviagramsl.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 58. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  This is nicely expressed! !

  viagra effects on a mans penis information on generic viagra
  generic viagra 100mg
  compare levitra and cialis and viagra – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 59. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Wonderful material. Appreciate it!

  female version viagra viagra ill effects
  buy viagra
  viagra levitra compared – https://genericviagrarcp.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 60. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Awesome information. Thanks.

  oakville cro viagra what happens if i take viagra
  viagra for women
  does viagra give better orgasm – https://genericviagramsl.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 61. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Awesome stuff, Many thanks!

  viagra modify discount can you take viagra into japan
  viagra 100mg
  stores that sell viagra in australia – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 62. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Great write ups. With thanks!

  korean word for viagra reditabs buy viagra
  viagra online
  viagra after dinner – https://genericviagramsl.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 63. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Many thanks. I value this.

  viagra lawsuit update august 2010 viagra and high blood pressure
  viagra without a doctor prescription
  altitude sickness prevention with viagra – https://genericviagrantx.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 64. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Cheers, I like this.

  supplying viagra to the mob my boyfriend took viagra
  cheap viagra
  viagra kamagra wroclaw – https://genericviagrarcp.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 65. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Reliable postings. Regards!

  viagra super active australia dj vadim viagra
  cheap viagra
  viagra femdom – https://genericviagramsl.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

 66. Andrewnef pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Amazing all kinds of wonderful info!

  girls take viagra edinburgh pages boring take cialis viagra concurrently
  buy generic viagra
  viagra dosis – https://genericviagrarcp.com

  DavidSmare
  Terencekaw
  Victornople

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.