Strona Główna

Dzień Strażaka

 

Pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin.

Bezpiecznej służby i szczęśliwych powrotów z akcji!

Z okazji Dnia Strażaka serdeczne podziękowania za trud, wielki dar serca, służbę, poświęcenie i zaangażowanie składa Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w G. K. PKN ORLEN S.A.

 

—————————————————–

WAŻNE

List od naszego członka:

Witaj

Piszę w imieniu moich znajomych(Damian i Basia Paczwa) z prośbą o pomoc dla ich córki Zosi która walczy z SMA. Nie chodzi nam bezpośrednio o pieniądze od Ciebie, ale o chwilę uwagi i reklamę/udostępnienie naszej zbiórki na swoim profilu. Ja rozumiem że do swojej pozycji i liczby ludzi obserwujących swój profil dochodziłaś ciężką pracą i latami, dlatego tak ważne jest byś zrozumiała naszą sytuację. W normalnych warunkach moglibyśmy prowadzić zbiórki: w szkołach, zakładach pracy, prowadzić różne koncerty, do naszej zbiórki dołożyły by się też firmy które są teraz w kryzysie. Sporo ludzi prywatnych dołożyło swoje pieniążki na sprzęt dla medyków, to wszystko składa się na to, że nasza zbiórka idzie powoli i potrzebujemy takiego za przeproszeniem medialnego „kopa” który pomoże nam zwiększyć ilość osób udostępniających naszą akcję i wspierających nawet drobnymi kwotami. Błagam Cię o pomoc dla Zosi.

Link do zbiórki na fb

Link do zbiórki na siepomaga

 

———————————————————————————————————-

 

———————————————————————————————————-

 

 

 

———————————————————————————————————-

Dodatkowe kursy do / z Orlenu przed i po godz. 7 i 19

W związku ze zmianą organizacji pracy na terenie Orlenu (wprowadzenie zmian w godz. 7 – 19 i 19 – 7) od czwartku 26 marca 2020 r. na liniach 313233 i 35 we wszystkie dni tygodnia realizowane będą dodatkowe kursy.

W dni powszednie

 • dojazd do Orlenu przed godz. 7 – obecnie istniejącymi kursami, np.
 • wyjazd z Orlenu po godz. 7
  • obecnie istniejącym kursem linii 35 o godz. 7:11 z Naftobudowy (z bramy I – 7:16, z bramy II – 7:22)
  • dodatkowym kursem linii 33 o godz. 7:14 z bramy I (z bramy II – 7:20) – na Podolszyce
 • dojazd do Orlenu przed godz. 19 – dodatkowymi kursami na liniach 31, 32, 33 i 35 realizowanymi 60 min. po obecnych kursach dojeżdżających do Orlenu przed godz. 18, tj.
  • linia 31 o godz. 18:08 ze Skarpy (brama II – 18:23, brama XI – 18:38)
  • linia 32 o godz. 18:05 z Lachmana (brama II – 18:23)
  • linia 33 o godz. 18:00 z Podolszyc (brama II – 18:25, brama I – 18:30)
  • linia 35 o godz. 17:48 z Borowiczek (brama II – 18:25, brama I – 18:30)
 • wyjazd z Orlenu po godz. 19 – dodatkowymi kursami na liniach 31, 32, 33 i 35 realizowanymi 60 min. po obecnych kursach wyjeżdżających z Orlenu po godz. 18, tj.
  • linia 31 o godz. 19:07 z bramy XI (z bramy II – 19:21) – na Skarpę
  • linia 32 o godz. 19:21 z bramy II – do Lachmana
  • linia 33 o godz. 19:15 z bramy I (z bramy II – 19:21) – na Podolszyce
  • linia 35 o godz. 19:14 z bramy I (z bramy II – 19:20) – do Borowiczek

W soboty, niedziele i święta

 • dojazd do Orlenu przed godz. 7 – dodatkowymi kursami na liniach 31, 32, 33 i 35 realizowanymi 60 min. po obecnych kursach dojeżdżających do Orlenu przed godz. 6, tj.
  • linia 31 o godz. 6:08 ze Skarpy (brama II – 6:22, brama XI – 6:38)
  • linia 32 o godz. 6:05 z Lachmana (brama II – 6:21)
  • linia 33 o godz. 5:59 z Podolszyc (brama II – 6:22)
  • linia 35 o godz. 5:49 z Borowiczek (brama II – 6:22, brama I – 6:27)
 • wyjazd z Orlenu po godz. 7 – dodatkowymi kursami na liniach 31, 32, 33 i 35 realizowanymi 60 min. po obecnych kursach wyjeżdżających z Orlenu po godz. 6, tj.
  • linia 31 o godz. 7:07 z bramy XI (z bramy II – 7:21) – na Skarpę
  • linia 32 o godz. 7:21 z bramy II – do Lachmana
  • linia 33 o godz. 7:21 z bramy II – na Podolszyce
  • linia 35 o godz. 7:15 z bramy I (z bramy II – 7:21) – do Borowiczek
 • dojazd do Orlenu przed godz. 19 – dodatkowymi kursami na liniach 31, 32, 33 i 35 realizowanymi 60 min. po obecnych kursach dojeżdżających do Orlenu przed godz. 18, tj.
  • linia 31 o godz. 18:08 ze Skarpy (brama II – 18:22)
  • linia 32 o godz. 18:05 z Lachmana (brama II – 18:22)
  • linia 33 – w soboty o godz. 17:59 z Podolszyc (brama II – 18:24); w niedziele o godz. 17:57 z Podolszyc (brama II – 18:22)
  • linia 35 o godz. 17:47 z Borowiczek (brama II – 18:24, brama I – 18:29)
 • wyjazd z Orlenu po godz. 19 – dodatkowymi kursami na liniach 31, 32, 33 i 35 realizowanymi 60 min. po obecnych kursach wyjeżdżających z Orlenu po godz. 18, tj.
  • linia 31 o godz. 19:21 z bramy II – na Skarpę
  • linia 32 o godz. 19:21 z bramy II – do Lachmana
  • linia 33 o godz. 19:21 z bramy II – na Podolszyce
  • linia 35 o godz. 19:15 z bramy I (z bramy II – 19:21) – do Borowiczek

———————————————————————————————————-

Kolejne informacje związane z koronawirusem:

Panowie,
W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020 dotyczącym m.in. zasad poruszania się środkami publicznego transportu w celu zapewnienia możliwości dojechania do zakładu pracy, zmieniamy godziny rozpoczęcia zmian dla części obszarów w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.
W tabeli poniżej przedstawiono godziny rozpoczynania zmiany poszczególnych obszarów. Zmiany są wprowadzane od dnia 26.03.2020 do odwołania.

Godzina 6-18; 18-6
PR3 (DRW)
PR5 (Blok Gazowy)
PR9 (Reformingi)
PP11 (Aromaty)
WEK (Wydział Kotłowy)
WEM (Wydział Maszynowy i Dystrybucji Ciepła)
WEG (Wydział Gospodarki Wodnej)
WED (Wydział Dystrybucji Energii Elektrycznej)
EWS (Wydział Odsiarczania Spalin)
CCGT Płock
Straż Pożarna

Godzina 7-19; 19-7
PR4 (Olejowy)
PR6 (Paliwowy)
PR10 (Hydrokrakingów)
PP12 (Olefiny)
PP13 (Pochodne C4)
PP14 (Fenol i TE)
Wodno-ściekowy

Komunikacja Miejska w Płocku uruchomi od dnia 26.03.2020 dodatkowe połączenia autobusowe umożliwiające dojazd do pracy i wyjazd po pracy dla zmienionych godzin.

W celu dokonania zmiany, w obszarach PR4, PR6 i PR10 brygada nr 1 w dniu 26.03.2020 rozpocznie pracę o godzinie 6 i będzie pracowała do godziny 19. (13 godzin pracy w tym 1 nadgodzina płatna).
Brygada II w dniu 26.03 rozpocznie pracę od godziny 19.

Powyższe działania oprócz dostosowania do nowych przepisów ogólnokrajowych, pozwolą także zmniejszyć ruch osobowy na bramach oraz zmniejszyć ilość osób w autobusach wewnętrznych. Dodatkowo, w miarę możliwości technicznych, na najbardziej obciążonych wewnętrznych liniach autobusowych będziemy zwiększać ilość autobusów.

W związku z planowanymi zmianami proszę o jak najszybsze poinformowanie pracowników.

———————————————————————————————————-

Komunikat dla pracowników ORLEN Serwis S.A.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem w ORLEN Serwis S.A. II poziomu zagrożenia koronawirusem w Grupie kapitałowej ORLEN, prosimy o stosowanie się do wydawanych przez Grupę ORLEN, a także naszą Spółkę instrukcji i procedur.

Informujemy, że na chwilę obecną w Płocku oraz Włocławku nie ma żadnego stwierdzonego przypadku osoby zarażonej koronawirusem.

ORLEN Serwis S.A. będąc odpowiedzialnym Pracodawcą podejmuje wszelkie działania prewencyjne adekwatne do zaistniałej sytuacji.

Nadzorujemy i kreujemy działania mające na celu dobro i zdrowie naszych pracowników. W poczuciu odpowiedzialności i troski o Państwa zdrowie, Zarząd Spółki podejmuje wszelkie możliwe działania, aby przygotować Spółkę na wypadek ewentualnego zagrożenia.

Wdrożyliśmy plan postępowania oparty o dodatkowe procedury i środki ostrożności, które mają zminimalizować ryzyko rozpowszechnianie się wirusa.

Decyzją Prezesa Zarządu powołaliśmy Zespół ds. koordynacji działań w ORLEN Serwis S.A. w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, który na bieżąco monitoruje sytuacje i będzie podejmował decyzje w zależności od potrzeb, tak aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo Pracownikom i umożliwić funkcjonowanie Spółki bez zakłóceń.

Zalecamy rozwagę w działaniu poprzez ograniczanie kontaktów interpersonalnych.

Informujemy jednocześnie, że środki ochrony osobistej  będą pozyskiwane i dystrybuowane w miarę możliwości na bieżąco.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane wynikające z przyczyn obiektywnych.

Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z dostawami środków ochrony osobistej – do chwili przekazania tychże środków – prosimy wszystkich Pracowników ORLEN Serwis S.A. o zachowanie wszelkich możliwych procedur zabezpieczających.

Doskonale wiemy i rozumiemy, iż część z wdrażanych rozwiązań zabezpieczających, o których są Państwo na bieżąco informowani nie może jednak dotyczyć wszystkich pracowników ORLEN Serwis S.A.

Zrozumiałym jest, że Pracownicy obszaru produkcji i wsparcia produkcji, którzy są odpowiedzialni za zachowanie ciągłości pracy Zakładu Produkcyjnego, nie mogą wykonywać swoich obowiązków zdalnie, pracując w domu. Z tych względów, wszystkim pozostającym w pracy chcielibyśmy podziękować za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków.

Zarząd ORLEN Serwis S.A.


POSIŁKI PRACOWNICZE!!!!!!

W dniu dzisiejszym umieszczamy na stronie menu posiłków pracowniczych na miesiąc styczeń. Menu będziemy aktualizować po otrzymaniu kolejnego od operatora programu.  Odnośnik do menu umieszczamy na pasku wyboru.

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

W dzisiejszych informacjach prośba o rejstrację w bazie danych dawców szpiku, która odbędzie się w dniach 26-27 października w Galerii Mazovia. Porzebujemy  Dawcwów dla 5-cio mięsznego Jasia, syna naszego kolegi więcej….


Ostatni Piknik Związkowy w tym roku już w najbliższy piątek 30 sierpnia, pozostałe informacje już na stronie wiecej………

——————————————————————————————————————–


Już w najbliższą sobotę pierwszy piknik związkowy, a na razie zapraszamy do przeczytania naszych informacji więcej…..

——————————————————————————————————————-

Najnowsze informacje z zaproszeniem na pikniki związkowe  więcej………

——————————————————————————————————————

Zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszymi informacjami więcej……….  Oraz zapraszamy do zapisywania się na coroczne pikniki związkowe.

——————————————————————————————————————–

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami MZZPRC z dnia 29 kwietnia 2019 roku. Więcej…….

——————————————————————————————————————–——————————————————————————————————————–

Poniedziałek 15 kwietnia, zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszymi wiadomościami, wiecej

——————————————————————————————————————–


——————————————————————————————————————–

Poniedziałek 8 kwietnia, w dzisiejszych informacjach wiadomości z ORLEN KolTrans, Laboratorium, oraz badanie zaangażowania i satysfakcji w PKN ORLEN,    więcej…

——————————————————————————————————————–


Poniedziałek 1 kwietnia, W dzisiejszych informacjach przedstawiamy relację z Walnego Zebrania Delegatów MZZPRC oraz stan negocjacji płacowych w kolejnych Spółkach G.K., a także zapowiedziane terminy nadchodzących spotkań: więcej….

——————————————————————————————————————–

Poniedziałek 25 marca, w dzisiejszych informacjach m.in o:

– stanie negocjacji płacowych w Spółkach G.K. ORLEN;
– spotkaniu w sprawie przyporządkowań do nowych stanowisk w ZUZP PKN ORLEN S.A.
– XIV WZD MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. więcej


W dzisiejszych informacjach przedstawiamy informacje dotyczące:

– stanu negocjacji płacowych w Spółkach G.K. ORLEN;

– pismo wystosowane do PKN ORLEN o zwiększenie rabatów paliwowych;

– zasady udzielania pożyczek z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;

– przypomnienie o terminie Walnego Zebrania Delegatów MZZPRC;

– trwające Wybory Rzecznika ds. Etyki w Orlen Serwis S.A. więcej…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

XIV

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów

Międzyzakładowego Związku

Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego

W GK PKN ORLEN S.A.

Odbędzie się 28 marca 2019 roku w Płocku w Domu Technika przy ulicy Kazimierza Wielkiego 41

——————————————————————————————————————–

 

BN

 

———————————————————–

Ostatni piknik w tym roku Zapraszamy!!!!

Zaproszenie na III piknik związkowy

 

 

Walne, Walne i po walnym. Teraz czas na coroczna zabawę związkową. Bilety do nabycia w biurze związku. Zapraszamy 🙂

Ogłoszenie o piknikach 2018-1

 

———————————————————–

Przypominamy o XIII Walnym Wyborczym Zebraniu Delegatów. Zebranie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 roku w Domu Technika. Początek rejestracji od godziny 8:00, początek obrad od 9:00

———————————————————————————————————

 

 

 Wesołych, spokojnych Świąt

święta2018

 

———————————————————–

życzenia 2017

 

———————————————————-

 

 

 

Ogłoszenie, spotkanie z Członkami ORLEN Serwis S.A.

 

 

 

———————————————————–

plakat misia

 

turniej misia

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ PKN ORLEN S.A. pod PATRONATEM PREZESA KRYSTIANA PATERA.

25 listopada na Stadionie Wisły Płock odbędzie się turniej piłkarski pod nazwą Turniej Misia.

Głównym celem zawodów  jest wsparcie dzieci z różnych domów dziecka oraz świetlic opiekuńczo-wychowawczych poza tym chcemy spopularyzować  grę w piłkę nożną jako formę aktywnego czynnego wypoczynku oraz zachęcić do systematycznego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych. Warunkiem uczestnictwa w turnieju będzie przygotowanie niespodzianek dla dzieci najbardziej potrzebujących typu artykuły szkolne, maskotki, gry planszowe itp.

Z góry wszystkim uczestnikom serdeczne dzięki!!!

Turniej jest organizowany w ramach Fabryki Dobrej Energii

fabryka

———————————————————-

W związku z kończąca się kadencją władz związku rozpoczynamy wybory przewodniczących kół i delegatów na walne zebranie delegatów. Prosimy o kontakt z biurem związku w celu pobrania dokumentów na wybory wydziałowe.

———————————————————–

Członkom Zarządu MZZPRC przypominamy i zapraszamy w najbliższy piątek 06 października na posiedzenie Zarządu MZZPRC.
Zebranie odbędzie się o godz. 13.00 w bud. C.A., sala Nr 1.

———————————————————–

Document-page-001

———————————————————-

wielkanoc 2017

 

 

 

 

Przypominamy wszystkim Członkom Zarządu i Delegatom o Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Delegatów, które odbędzie się 6 kwietnia 2017 roku w Domu Technika. Rejestracja przybyłych od godziny 8:00, początek obrad od godziny 9:00.

 

święta2016

 

 

 

 

W zakładce Akty Prawne/Dokumenty Związku  uzupełniona została informacja o Świadczeniach Statutowych Związku

 

Zapraszamy Członków Naszego Związku do udziału w piknikach organizowanych w dniu 2 i 16 lipca 2016

Nowy obraz (1)

 

 

 

Przypominamy wszystkim Delegatom o Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 14 kwietnia 2016. Miejsce Dom Technika ul. Kazimierza Wielkiego. Rejestracja od godziny 8:00

 

Wielkanoc

swieta

Dla członków Naszego Związku istnieje możliwość dołączenia do Programu Ochrony Prawnej CDO24. Informacje u Przewodniczących Kół lub w Biurze Związku.

plakat cdo24

0 odpowiedzi na Strona Główna

 1. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Amazing data, Thanks!

  review viagra super active enzyte viagra
  viagra online
  find viagra free search 76k buy – https://genericviagrarcp.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 2. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You stated this terrifically!

  50mg generic viagra online viagra fux
  buy viagra
  drug interactions between flomax and viagra – https://genericviagrarcp.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 3. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You said it very well.!

  condoms viagra female viagra lloyds pharmacy
  viagra without a doctors prescription
  jalepeno and viagra – https://genericviagrarcp.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 4. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You made your stand quite well..

  viagra viva lavitra effectiveness compared to viagra
  buy viagra
  hydrochlorothiazide contradict viagra – https://genericviagrarcp.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 5. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Perfectly expressed truly! !

  chanson viagra domain herbal viagra
  viagra pills
  canadian pharmavy generic viagra – https://genericviagrantx.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 6. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Amazing information, Many thanks.

  cum 3 times with viagra stories blackmarket viagra
  viagra for sale uk
  aol sending viagra emails – https://genericviagrantx.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 7. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Nicely put. Thank you.

  paypal to buy viagra viagra with or without food
  viagra without a doctors prescription
  viagra require a prescription – https://genericviagrantx.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 8. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Well voiced genuinely! !

  viagra and age related macular degeneration pharmaceutical viagra pens
  buy viagra online
  viagra edinburgh search find pages sites – https://genericviagrarcp.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 9. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You made your point!

  viagra 50mg sverige viagra quick prescription generic
  viagra online
  effects of viagra on children – https://genericviagramsl.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 10. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Tips nicely utilized.!

  viagra cheap and fast delivery how long does viagra last for
  viagra 100mg
  canadas viagra number online pharmacy – https://genericviagrantx.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 11. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Superb tips. Regards!

  coupons for cialis viagra levitra vaginal viagra side effects
  viagra for women
  viagra best prices – https://genericviagrantx.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 12. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Kudos. A lot of write ups!

  is order viagra online illegal insurance for viagra
  viagra for sale uk
  buying viagra canada – https://genericviagrarcp.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 13. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Amazing lots of superb info!

  viagra circulation leg recomended sites for generic viagra
  generic viagra online
  combined viagra cialis ed – https://genericviagrantx.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 14. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You reported this adequately!

  viagra canadian market share viagra price shopper
  generic viagra
  uses of viagra – https://genericviagrantx.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 15. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Thank you, Excellent stuff!

  viagra without rx tosh o viagra and gay porn
  viagra 100mg
  50mg viagra softtabs – https://genericviagrarcp.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 16. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Regards. Good stuff!

  does female viagra work ingredienst in viagra
  generic viagra 100mg
  viagra soft tabs overnight delivery – https://genericviagrantx.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 17. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You said it very well..

  rate viagra cheap viagra sales
  viagra pills
  viagra and canada – https://genericviagramsl.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 18. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Kudos. Numerous postings.

  viagra spider what does viagra do to females
  viagra pills
  viagra blood pressure – https://genericviagrantx.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 19. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Many thanks! I like it.

  cod generic pal pay viagra discount levitra cialis viagra
  viagra pills
  free viagra order online – https://genericviagrantx.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 20. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You reported this fantastically!

  does taking viagra cause blindness pornactors viagra
  buy viagra online
  viagra elvis commercial – https://genericviagrarcp.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 21. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Really tons of excellent data!

  live canadas 1998 viagra commercial we to buy viagra online
  generic viagra
  viagra cialis trial pack – https://genericviagramsl.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 22. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Excellent write ups. Thanks a lot.

  viagra portland oregon vancouver washington canadan viagra for real
  viagra 100mg
  dog on viagra – https://genericviagrarcp.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 23. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Thanks! I value it.

  before after viagra is viagra safe for women
  generic viagra 100mg
  new computer virus viagra – https://genericviagrantx.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 24. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Reliable data. Many thanks!

  viagra order mail common spice viagra
  generic viagra online
  generic viagra overnight u s delivery – https://genericviagrarcp.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 25. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Fine material. Kudos!

  viagra cost at sams club cialis and levitra viagra
  viagra for sale uk
  buy viagra 100mg – https://genericviagrarcp.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 26. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You actually revealed this effectively.

  ten minute viagra watermelon viagra 25 off
  generic viagra 100mg
  generic viagra 24 hours – https://genericviagramsl.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 27. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You revealed this superbly.

  viagra copyright viagra how soon before sex
  generic viagra
  gel generic tab viagra – https://genericviagramsl.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 28. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.
 29. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You have made your stand extremely clearly!.

  wife gave viagra dog viagra effect on libido
  viagra without a doctors prescription
  purchasing viagra in malaysia – https://genericviagrantx.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 30. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You reported it well!

  is the viagra clinic for real can yo uuse viagra with regaine
  viagra pills
  generic viagra caverta – https://genericviagramsl.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 31. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You actually suggested it terrifically.

  viagra commercial canyon filmed generic viagra compared
  viagra generic
  viagra errection for longer than – https://genericviagramsl.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 32. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Kudos! I enjoy this!

  utube music viagra herbal viagra walgreens
  cheap viagra
  does viagra make you bigger – https://genericviagrarcp.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 33. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  This is nicely expressed. .

  viagra patent expiration date viagra commercial theater elevator
  viagra for women
  cialis compar compar levitra viagra – https://genericviagrantx.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 34. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Amazing posts. With thanks!

  viagra without perscription viagra blood opens brain barrier
  viagra 100mg
  how does viagra affect blood pressure – https://genericviagrarcp.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 35. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Thanks a lot. Loads of content!

  canada viagra office viagra testimonies
  generic viagra
  viagra marketing plan – https://genericviagrantx.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 36. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Cheers, A lot of advice.

  horse viagra cheap viagra alternative
  viagra 100mg
  getting rid of viagra emails – https://genericviagrarcp.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 37. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Thanks. Plenty of knowledge.

  tadalafil generic equivalent of viagra viagra discovery lawsuits of blindness
  generic viagra 100mg
  viagra pen new version – https://genericviagrantx.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 38. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Incredible quite a lot of great facts.

  viagra best price on net msn buy generic viagra
  viagra generic
  viagra prostate removal – https://genericviagrantx.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 39. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You made the point.

  interazione tra viagra e eutirox discount viagra canada
  viagra generic
  cb viagra kit – https://genericviagrarcp.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 40. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  This is nicely put. !

  free fonts viagra viagra litigation
  generic viagra online
  birth of a viagra salesman – https://genericviagrantx.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 41. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Tips well applied!!

  discount viagra levitra viagra and lexapro
  viagra for women
  january 2008 alive viagra girl jessica – https://genericviagrarcp.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 42. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You said it nicely.!

  is viagra relly needed doctors adventures natural viagra watermelon seed extract
  viagra for sale uk
  generic viagra real – https://genericviagrarcp.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 43. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  With thanks! I like this.

  viagra enhansments viagra sales uk
  viagra for women
  viagra comparison with cialis – https://genericviagramsl.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 44. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You actually reported it wonderfully!

  funny names for viagra viagra elvis commercial
  generic viagra online
  pfizer viagra sales 2011 – https://genericviagrantx.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 45. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Many thanks! Ample info!

  hypertension and viagra boots viagra
  buy viagra
  viagra porn actors – https://genericviagrantx.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 46. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You reported this fantastically.

  viagras by vbulletin cialias vs viagra
  generic viagra online
  viagra trials for shrinking cancerous tumors – https://genericviagrantx.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 47. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Wow a lot of valuable advice!

  viagra and chemotherapy viagra precription
  buy viagra online
  viagra for diabetes – https://genericviagrantx.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 48. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Great write ups. Many thanks!

  name viagra how viagra saves chrismas
  buy generic viagra
  viagra watermellon – https://genericviagrarcp.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 49. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Truly plenty of helpful knowledge.

  phentermine xenical meridia viagra on-line viagra order
  viagra for sale uk
  oysters viagra – https://genericviagramsl.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 50. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You mentioned this very well.

  viagra paypal india paroxetine viagra
  viagra pills
  effects generic side viagra – https://genericviagrantx.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 51. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Many thanks! Very good information!

  free samples of viagra viagra cialis buying guide
  viagra generic
  sample of viagra – https://genericviagrarcp.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

 52. Larrykem pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  You reported that exceptionally well.

  get viagra prescription now viagra and other companies
  viagra for women
  teen viagra useage – https://genericviagrarcp.com

  Geraldfus
  Dwaynelix
  Kevinbep

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.