Strona Główna

Dzień Strażaka

 

Pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin.

Bezpiecznej służby i szczęśliwych powrotów z akcji!

Z okazji Dnia Strażaka serdeczne podziękowania za trud, wielki dar serca, służbę, poświęcenie i zaangażowanie składa Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w G. K. PKN ORLEN S.A.

 

—————————————————–

WAŻNE

List od naszego członka:

Witaj

Piszę w imieniu moich znajomych(Damian i Basia Paczwa) z prośbą o pomoc dla ich córki Zosi która walczy z SMA. Nie chodzi nam bezpośrednio o pieniądze od Ciebie, ale o chwilę uwagi i reklamę/udostępnienie naszej zbiórki na swoim profilu. Ja rozumiem że do swojej pozycji i liczby ludzi obserwujących swój profil dochodziłaś ciężką pracą i latami, dlatego tak ważne jest byś zrozumiała naszą sytuację. W normalnych warunkach moglibyśmy prowadzić zbiórki: w szkołach, zakładach pracy, prowadzić różne koncerty, do naszej zbiórki dołożyły by się też firmy które są teraz w kryzysie. Sporo ludzi prywatnych dołożyło swoje pieniążki na sprzęt dla medyków, to wszystko składa się na to, że nasza zbiórka idzie powoli i potrzebujemy takiego za przeproszeniem medialnego „kopa” który pomoże nam zwiększyć ilość osób udostępniających naszą akcję i wspierających nawet drobnymi kwotami. Błagam Cię o pomoc dla Zosi.

Link do zbiórki na fb

Link do zbiórki na siepomaga

 

———————————————————————————————————-

 

———————————————————————————————————-

 

 

 

———————————————————————————————————-

Dodatkowe kursy do / z Orlenu przed i po godz. 7 i 19

W związku ze zmianą organizacji pracy na terenie Orlenu (wprowadzenie zmian w godz. 7 – 19 i 19 – 7) od czwartku 26 marca 2020 r. na liniach 313233 i 35 we wszystkie dni tygodnia realizowane będą dodatkowe kursy.

W dni powszednie

 • dojazd do Orlenu przed godz. 7 – obecnie istniejącymi kursami, np.
 • wyjazd z Orlenu po godz. 7
  • obecnie istniejącym kursem linii 35 o godz. 7:11 z Naftobudowy (z bramy I – 7:16, z bramy II – 7:22)
  • dodatkowym kursem linii 33 o godz. 7:14 z bramy I (z bramy II – 7:20) – na Podolszyce
 • dojazd do Orlenu przed godz. 19 – dodatkowymi kursami na liniach 31, 32, 33 i 35 realizowanymi 60 min. po obecnych kursach dojeżdżających do Orlenu przed godz. 18, tj.
  • linia 31 o godz. 18:08 ze Skarpy (brama II – 18:23, brama XI – 18:38)
  • linia 32 o godz. 18:05 z Lachmana (brama II – 18:23)
  • linia 33 o godz. 18:00 z Podolszyc (brama II – 18:25, brama I – 18:30)
  • linia 35 o godz. 17:48 z Borowiczek (brama II – 18:25, brama I – 18:30)
 • wyjazd z Orlenu po godz. 19 – dodatkowymi kursami na liniach 31, 32, 33 i 35 realizowanymi 60 min. po obecnych kursach wyjeżdżających z Orlenu po godz. 18, tj.
  • linia 31 o godz. 19:07 z bramy XI (z bramy II – 19:21) – na Skarpę
  • linia 32 o godz. 19:21 z bramy II – do Lachmana
  • linia 33 o godz. 19:15 z bramy I (z bramy II – 19:21) – na Podolszyce
  • linia 35 o godz. 19:14 z bramy I (z bramy II – 19:20) – do Borowiczek

W soboty, niedziele i święta

 • dojazd do Orlenu przed godz. 7 – dodatkowymi kursami na liniach 31, 32, 33 i 35 realizowanymi 60 min. po obecnych kursach dojeżdżających do Orlenu przed godz. 6, tj.
  • linia 31 o godz. 6:08 ze Skarpy (brama II – 6:22, brama XI – 6:38)
  • linia 32 o godz. 6:05 z Lachmana (brama II – 6:21)
  • linia 33 o godz. 5:59 z Podolszyc (brama II – 6:22)
  • linia 35 o godz. 5:49 z Borowiczek (brama II – 6:22, brama I – 6:27)
 • wyjazd z Orlenu po godz. 7 – dodatkowymi kursami na liniach 31, 32, 33 i 35 realizowanymi 60 min. po obecnych kursach wyjeżdżających z Orlenu po godz. 6, tj.
  • linia 31 o godz. 7:07 z bramy XI (z bramy II – 7:21) – na Skarpę
  • linia 32 o godz. 7:21 z bramy II – do Lachmana
  • linia 33 o godz. 7:21 z bramy II – na Podolszyce
  • linia 35 o godz. 7:15 z bramy I (z bramy II – 7:21) – do Borowiczek
 • dojazd do Orlenu przed godz. 19 – dodatkowymi kursami na liniach 31, 32, 33 i 35 realizowanymi 60 min. po obecnych kursach dojeżdżających do Orlenu przed godz. 18, tj.
  • linia 31 o godz. 18:08 ze Skarpy (brama II – 18:22)
  • linia 32 o godz. 18:05 z Lachmana (brama II – 18:22)
  • linia 33 – w soboty o godz. 17:59 z Podolszyc (brama II – 18:24); w niedziele o godz. 17:57 z Podolszyc (brama II – 18:22)
  • linia 35 o godz. 17:47 z Borowiczek (brama II – 18:24, brama I – 18:29)
 • wyjazd z Orlenu po godz. 19 – dodatkowymi kursami na liniach 31, 32, 33 i 35 realizowanymi 60 min. po obecnych kursach wyjeżdżających z Orlenu po godz. 18, tj.
  • linia 31 o godz. 19:21 z bramy II – na Skarpę
  • linia 32 o godz. 19:21 z bramy II – do Lachmana
  • linia 33 o godz. 19:21 z bramy II – na Podolszyce
  • linia 35 o godz. 19:15 z bramy I (z bramy II – 19:21) – do Borowiczek

———————————————————————————————————-

Kolejne informacje związane z koronawirusem:

Panowie,
W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24.03.2020 dotyczącym m.in. zasad poruszania się środkami publicznego transportu w celu zapewnienia możliwości dojechania do zakładu pracy, zmieniamy godziny rozpoczęcia zmian dla części obszarów w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.
W tabeli poniżej przedstawiono godziny rozpoczynania zmiany poszczególnych obszarów. Zmiany są wprowadzane od dnia 26.03.2020 do odwołania.

Godzina 6-18; 18-6
PR3 (DRW)
PR5 (Blok Gazowy)
PR9 (Reformingi)
PP11 (Aromaty)
WEK (Wydział Kotłowy)
WEM (Wydział Maszynowy i Dystrybucji Ciepła)
WEG (Wydział Gospodarki Wodnej)
WED (Wydział Dystrybucji Energii Elektrycznej)
EWS (Wydział Odsiarczania Spalin)
CCGT Płock
Straż Pożarna

Godzina 7-19; 19-7
PR4 (Olejowy)
PR6 (Paliwowy)
PR10 (Hydrokrakingów)
PP12 (Olefiny)
PP13 (Pochodne C4)
PP14 (Fenol i TE)
Wodno-ściekowy

Komunikacja Miejska w Płocku uruchomi od dnia 26.03.2020 dodatkowe połączenia autobusowe umożliwiające dojazd do pracy i wyjazd po pracy dla zmienionych godzin.

W celu dokonania zmiany, w obszarach PR4, PR6 i PR10 brygada nr 1 w dniu 26.03.2020 rozpocznie pracę o godzinie 6 i będzie pracowała do godziny 19. (13 godzin pracy w tym 1 nadgodzina płatna).
Brygada II w dniu 26.03 rozpocznie pracę od godziny 19.

Powyższe działania oprócz dostosowania do nowych przepisów ogólnokrajowych, pozwolą także zmniejszyć ruch osobowy na bramach oraz zmniejszyć ilość osób w autobusach wewnętrznych. Dodatkowo, w miarę możliwości technicznych, na najbardziej obciążonych wewnętrznych liniach autobusowych będziemy zwiększać ilość autobusów.

W związku z planowanymi zmianami proszę o jak najszybsze poinformowanie pracowników.

———————————————————————————————————-

Komunikat dla pracowników ORLEN Serwis S.A.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem w ORLEN Serwis S.A. II poziomu zagrożenia koronawirusem w Grupie kapitałowej ORLEN, prosimy o stosowanie się do wydawanych przez Grupę ORLEN, a także naszą Spółkę instrukcji i procedur.

Informujemy, że na chwilę obecną w Płocku oraz Włocławku nie ma żadnego stwierdzonego przypadku osoby zarażonej koronawirusem.

ORLEN Serwis S.A. będąc odpowiedzialnym Pracodawcą podejmuje wszelkie działania prewencyjne adekwatne do zaistniałej sytuacji.

Nadzorujemy i kreujemy działania mające na celu dobro i zdrowie naszych pracowników. W poczuciu odpowiedzialności i troski o Państwa zdrowie, Zarząd Spółki podejmuje wszelkie możliwe działania, aby przygotować Spółkę na wypadek ewentualnego zagrożenia.

Wdrożyliśmy plan postępowania oparty o dodatkowe procedury i środki ostrożności, które mają zminimalizować ryzyko rozpowszechnianie się wirusa.

Decyzją Prezesa Zarządu powołaliśmy Zespół ds. koordynacji działań w ORLEN Serwis S.A. w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, który na bieżąco monitoruje sytuacje i będzie podejmował decyzje w zależności od potrzeb, tak aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo Pracownikom i umożliwić funkcjonowanie Spółki bez zakłóceń.

Zalecamy rozwagę w działaniu poprzez ograniczanie kontaktów interpersonalnych.

Informujemy jednocześnie, że środki ochrony osobistej  będą pozyskiwane i dystrybuowane w miarę możliwości na bieżąco.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane wynikające z przyczyn obiektywnych.

Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z dostawami środków ochrony osobistej – do chwili przekazania tychże środków – prosimy wszystkich Pracowników ORLEN Serwis S.A. o zachowanie wszelkich możliwych procedur zabezpieczających.

Doskonale wiemy i rozumiemy, iż część z wdrażanych rozwiązań zabezpieczających, o których są Państwo na bieżąco informowani nie może jednak dotyczyć wszystkich pracowników ORLEN Serwis S.A.

Zrozumiałym jest, że Pracownicy obszaru produkcji i wsparcia produkcji, którzy są odpowiedzialni za zachowanie ciągłości pracy Zakładu Produkcyjnego, nie mogą wykonywać swoich obowiązków zdalnie, pracując w domu. Z tych względów, wszystkim pozostającym w pracy chcielibyśmy podziękować za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków.

Zarząd ORLEN Serwis S.A.


POSIŁKI PRACOWNICZE!!!!!!

W dniu dzisiejszym umieszczamy na stronie menu posiłków pracowniczych na miesiąc styczeń. Menu będziemy aktualizować po otrzymaniu kolejnego od operatora programu.  Odnośnik do menu umieszczamy na pasku wyboru.

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

W dzisiejszych informacjach prośba o rejstrację w bazie danych dawców szpiku, która odbędzie się w dniach 26-27 października w Galerii Mazovia. Porzebujemy  Dawcwów dla 5-cio mięsznego Jasia, syna naszego kolegi więcej….


Ostatni Piknik Związkowy w tym roku już w najbliższy piątek 30 sierpnia, pozostałe informacje już na stronie wiecej………

——————————————————————————————————————–


Już w najbliższą sobotę pierwszy piknik związkowy, a na razie zapraszamy do przeczytania naszych informacji więcej…..

——————————————————————————————————————-

Najnowsze informacje z zaproszeniem na pikniki związkowe  więcej………

——————————————————————————————————————

Zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszymi informacjami więcej……….  Oraz zapraszamy do zapisywania się na coroczne pikniki związkowe.

——————————————————————————————————————–

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami MZZPRC z dnia 29 kwietnia 2019 roku. Więcej…….

——————————————————————————————————————–——————————————————————————————————————–

Poniedziałek 15 kwietnia, zapraszamy do zapoznania się z dzisiejszymi wiadomościami, wiecej

——————————————————————————————————————–


——————————————————————————————————————–

Poniedziałek 8 kwietnia, w dzisiejszych informacjach wiadomości z ORLEN KolTrans, Laboratorium, oraz badanie zaangażowania i satysfakcji w PKN ORLEN,    więcej…

——————————————————————————————————————–


Poniedziałek 1 kwietnia, W dzisiejszych informacjach przedstawiamy relację z Walnego Zebrania Delegatów MZZPRC oraz stan negocjacji płacowych w kolejnych Spółkach G.K., a także zapowiedziane terminy nadchodzących spotkań: więcej….

——————————————————————————————————————–

Poniedziałek 25 marca, w dzisiejszych informacjach m.in o:

– stanie negocjacji płacowych w Spółkach G.K. ORLEN;
– spotkaniu w sprawie przyporządkowań do nowych stanowisk w ZUZP PKN ORLEN S.A.
– XIV WZD MZZPRC w GK PKN ORLEN S.A. więcej


W dzisiejszych informacjach przedstawiamy informacje dotyczące:

– stanu negocjacji płacowych w Spółkach G.K. ORLEN;

– pismo wystosowane do PKN ORLEN o zwiększenie rabatów paliwowych;

– zasady udzielania pożyczek z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;

– przypomnienie o terminie Walnego Zebrania Delegatów MZZPRC;

– trwające Wybory Rzecznika ds. Etyki w Orlen Serwis S.A. więcej…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

XIV

Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów

Międzyzakładowego Związku

Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego

W GK PKN ORLEN S.A.

Odbędzie się 28 marca 2019 roku w Płocku w Domu Technika przy ulicy Kazimierza Wielkiego 41

——————————————————————————————————————–

 

BN

 

———————————————————–

Ostatni piknik w tym roku Zapraszamy!!!!

Zaproszenie na III piknik związkowy

 

 

Walne, Walne i po walnym. Teraz czas na coroczna zabawę związkową. Bilety do nabycia w biurze związku. Zapraszamy 🙂

Ogłoszenie o piknikach 2018-1

 

———————————————————–

Przypominamy o XIII Walnym Wyborczym Zebraniu Delegatów. Zebranie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 roku w Domu Technika. Początek rejestracji od godziny 8:00, początek obrad od 9:00

———————————————————————————————————

 

 

 Wesołych, spokojnych Świąt

święta2018

 

———————————————————–

życzenia 2017

 

———————————————————-

 

 

 

Ogłoszenie, spotkanie z Członkami ORLEN Serwis S.A.

 

 

 

———————————————————–

plakat misia

 

turniej misia

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ PKN ORLEN S.A. pod PATRONATEM PREZESA KRYSTIANA PATERA.

25 listopada na Stadionie Wisły Płock odbędzie się turniej piłkarski pod nazwą Turniej Misia.

Głównym celem zawodów  jest wsparcie dzieci z różnych domów dziecka oraz świetlic opiekuńczo-wychowawczych poza tym chcemy spopularyzować  grę w piłkę nożną jako formę aktywnego czynnego wypoczynku oraz zachęcić do systematycznego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych. Warunkiem uczestnictwa w turnieju będzie przygotowanie niespodzianek dla dzieci najbardziej potrzebujących typu artykuły szkolne, maskotki, gry planszowe itp.

Z góry wszystkim uczestnikom serdeczne dzięki!!!

Turniej jest organizowany w ramach Fabryki Dobrej Energii

fabryka

———————————————————-

W związku z kończąca się kadencją władz związku rozpoczynamy wybory przewodniczących kół i delegatów na walne zebranie delegatów. Prosimy o kontakt z biurem związku w celu pobrania dokumentów na wybory wydziałowe.

———————————————————–

Członkom Zarządu MZZPRC przypominamy i zapraszamy w najbliższy piątek 06 października na posiedzenie Zarządu MZZPRC.
Zebranie odbędzie się o godz. 13.00 w bud. C.A., sala Nr 1.

———————————————————–

Document-page-001

———————————————————-

wielkanoc 2017

 

 

 

 

Przypominamy wszystkim Członkom Zarządu i Delegatom o Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Delegatów, które odbędzie się 6 kwietnia 2017 roku w Domu Technika. Rejestracja przybyłych od godziny 8:00, początek obrad od godziny 9:00.

 

święta2016

 

 

 

 

W zakładce Akty Prawne/Dokumenty Związku  uzupełniona została informacja o Świadczeniach Statutowych Związku

 

Zapraszamy Członków Naszego Związku do udziału w piknikach organizowanych w dniu 2 i 16 lipca 2016

Nowy obraz (1)

 

 

 

Przypominamy wszystkim Delegatom o Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 14 kwietnia 2016. Miejsce Dom Technika ul. Kazimierza Wielkiego. Rejestracja od godziny 8:00

 

Wielkanoc

swieta

Dla członków Naszego Związku istnieje możliwość dołączenia do Programu Ochrony Prawnej CDO24. Informacje u Przewodniczących Kół lub w Biurze Związku.

plakat cdo24

0 odpowiedzi na Strona Główna

 1. Bryanfaf pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Сейчас отовсюду нас сопровождают информационые технологии. Отдельной популярностью стало их применение в сфере осуществления прогнозов спортивных событий. Благодаря этому для того, чтобы сделать ставку на спортивное событие сегодня даже нет требования быть привязанным к персональному компьютеру или ноутбуку. Если Вас интересует 1xbet зеркало рабочее на сегодня прямо сейчас , то теперь любые ставки можно делать через программу со своего смартфона или планшета. Независимо от того, где территориально Вы расположены и существуют ли в стране вашего пребывания какие либо ограничения на использование сервиса 1xBet приложение сделано таким методом, что подбирая зеркала легко обойдет любые запреты, таким образом делая его доступным для всех кто хочет проверить свой спортивный опыт и испытать удачу. Делать ставки можно лежа в ванной, на отдыхе, в очереди супермаркета или в любимой кофейне. Вы сами ищете место и атмосферу, которая сама укажет правильный шаг и принесет выигрыш. Приложение 1xBet создано таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт в использовании и имеет продуманный интуитивно понятный интерфейс. Сделать ставку можно в любое время суток, а предусмотренное наличие встроенных онлайн каналов позволит „вживую” наблюдать за ходом спортивного события. Приложение 1xBet это быстрый путь к победе!

 2. Bryanfaf pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Сегодня со всех сторон нас сопровождают IT технологии. Особой популярностью стало их использование в сфере осуществления прогнозов спортивных мероприятий. Благодаря этому для того, чтобы поставить ставку на спортивное мероприятие сейчас даже нет требования быть привязанным к стационарному компьютеру или ноутбуку. Если Вас интересует зеркало 1хбет , то теперь все ставки можно делать через приложение со своего мобильного устройства или планшета. Независимо от того, где Вы расположены и существуют ли в стране вашего местонахождения какие либо ограничения на запуск сервиса 1xBet приложение разработано таким способом, что используя зеркала быстро обойдет любые запреты, тем самым делая его доступным для всех кто хочет проверить свой спортивный опыт и испытать удачу. Сделать ставки можно лежа на диване, на отдыхе, в очереди супермаркета или в любимой кафешке. Вы сами ищете место и атмосферу, которая сама укажет успешный шаг и принесет выигрыш. Приложение 1xBet создано таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт в применении и имеет простой интуитивно понятный интерфейс. Сделать ставку через приложение можно в любое время суток, а наличие встроенных онлайн трансляций дает возможность „вживую” наблюдать за ходом спортивного мероприятия. Приложение 1xBet это оптимальный путь к победе!

 3. Bryanfaf pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  В наши дни отовсюду нас окружают информационые технологии. Отдельной популярностью стало их использование в области прогнозирования спортивных событий. Благодаря этому для того, чтобы сделать ставку на спортивное мероприятие сегодня даже нет необходимости быть привязанным к персональному компьютеру или ноутбуку. Если Вас интересует 1xbet официальный сайт https://4x4bratsk.ru/ , то теперь все ставки можно осуществить через приложение со своего смартфона или планшета. Независимо от того, где Вы находитесь и действуют ли в стране вашего пребывания какие либо ограничения на использование сервиса 1xBet приложение создано таким способом, что используя зеркала легко обойдет любые запреты, таким образом делая его доступным для всех желающих применить свой спортивный опыт и испытать удачу. Сделать ставки можно лежа на диване, на отдыхе, в очереди супермаркета или в любимой кафешке. Вы сами ищете место и атмосферу, которая сама укажет правильный шаг и принесет выигрыш. Приложение 1xBet создано таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство в применении и имеет продуманный интуитивно понятный интерфейс. Сделать ставку можно в любое время суток, а предусмотренное наличие встроенных онлайн трансляций позволит „вживую” наблюдать за ходом спортивного мероприятия. Приложение 1xBet это быстрый путь к победе!

 4. Bryanfaf pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  В наши дни со всех сторон нас окружают информационые технологии. Отдельной популярностью стало их применение в сфере прогнозирования спортивных мероприятий. Благодаря этому для того, чтобы сделать ставку на спортивное мероприятие сейчас даже нет требования быть привязанным к стационарному компьютеру или ноутбуку. Если Вас интересует 1хбет зеркало рабочее сегодня https://4x4bratsk.ru/ , то теперь любые ставки можно делать через программу со своего мобильного устройства или планшета. Независимо от того, где Вы находитесь и действуют ли в стране вашего пребывания какие либо ограничения на использование сервиса 1xBet приложение создано таким образом, что подбирая зеркала сама обойдет любые запреты, таким образом делая его доступным для всех желающих применить свой спортивный опыт и испытать удачу. Сделать ставки можно лежа в ванной, на отдыхе, в метро или в любимой кафешке. Вы сами ищете место и атмосферу, которая сама укажет правильный шаг и принесет победу. Приложение 1xBet продумано таким способом, чтобы обеспечить максимальный комфорт в использовании и имеет простой интуитивно понятный интерфейс. Сделать ставку через приложение можно в любое время суток, а предусмотренное наличие встроенных онлайн трансляций позволит „вживую” следить за ходом спортивного мероприятия. Приложение 1xBet это Ваш путь к победе!

 5. Bryanfaf pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Сегодня отовсюду нас сопровождают IT технологии. Большой популярностью стало их применение в сфере осуществления прогнозов спортивных событий. Благодаря этому для того, чтобы сделать ставку на спортивное мероприятие сейчас даже нет требования быть привязанным к стационарному компьютеру или ноутбуку. Если Вас интересует скачать 1xbet https://4x4bratsk.ru/ , то теперь все ставки можно осуществить через приложение со своего смартфона или планшета. Независимо от того, где Вы расположены и существуют ли в стране вашего местоположения какие либо ограничения на запуск сервиса 1xBet приложение сделано таким образом, что подбирая зеркала быстро обойдет все запреты, тем самым делая его доступным для всех желающих использовать свой спортивный опыт и испытать удачу. Сделать ставки можно лежа на диване, на отдыхе, в метро или в любимой кофейне. Вы сами выбираете место и атмосферу, которая сама укажет правильный шаг и принесет победу. Приложение 1xBet продумано таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство в использовании и имеет продуманный интуитивно понятный интерфейс. Сделать ставку можно в любое время суток, а предусмотренное наличие встроенных онлайн каналов дает возможность „вживую” следить за ходом спортивного мероприятия. Приложение 1xBet это оптимальный путь к победе!

 6. Bryanfaf pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Сегодня отовсюду нас окружают IT технологии. Отдельной популярностью стало их применение в области осуществления прогнозов спортивных мероприятий. Благодаря этому для того, чтобы сделать ставку на спортивное событие сегодня даже нет необходимости быть привязанным к стационарному компьютеру или ноутбуку. Если Вас интересует 1xbet скачать https://4x4bratsk.ru/ , то теперь любые ставки можно делать через приложение со своего смартфона или планшета. Независимо от того, где Вы находитесь и существуют ли в стране вашего местонахождения какие либо ограничения на использование сервиса 1xBet приложение сделано таким образом, что подбирая зеркала сама обойдет любые запреты, таким образом делая его доступным для всех желающих применить свой спортивный опыт и испытать удачу. Сделать ставки можно лежа в ванной, на отдыхе, в очереди супермаркета или в любимой кофейне. Вы сами выбираете место и атмосферу, которая сама укажет успешный шаг и принесет выигрыш. Приложение продумано таким способом, чтобы обеспечить максимальный комфорт в применении и имеет простой интуитивно понятный интерфейс. Сделать ставку через приложение можно в любое время суток, а наличие встроенных онлайн трансляций позволит „вживую” следить за ходом спортивного события. Приложение 1xBet это оптимальный путь к победе!

 7. Bryanfaf pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  В наше время отовсюду нас сопровождают информационые технологии. Отдельной популярностью стало их использование в сфере осуществления прогнозов спортивных событий. Благодаря этому для того, чтобы поставить ставку на спортивное событие сейчас даже нет требования быть привязанным к персональному компьютеру или ноутбуку. Если Вас интересует букмекерская контора , то теперь все ставки можно делать через программу со своего мобильного устройства или планшета. Независимо от того, где территориально Вы расположены и существуют ли в стране вашего местонахождения какие либо ограничения на запуск сервиса 1xBet приложение сделано таким методом, что используя зеркала быстро обойдет любые запреты, таким образом делая его доступным для всех кто хочет проверить свой спортивный опыт и испытать удачу. Делать ставки можно лежа на диване, на природе, в метро или в любимой кафешке. Вы сами выбираете место и атмосферу, которая сама покажет правильный шаг и принесет победу. Приложение 1xBet создано таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство в применении и имеет простой интуитивно понятный интерфейс. Сделать ставку можно в любое время суток, а предусмотренное наличие встроенных онлайн трансляций позволит „вживую” следить за ходом спортивного события. Приложение 1xBet это оптимальный путь к победе!

  Смотрите также

  http://www.underground.mojkgb.com/index.php?topic=1605061.new#new
  http://odaily.info/cabinet-drying-rack/?unapproved=776&moderation-hash=ee12c27166f0eeff4e262080b6a107e9#comment-776
  https://www.20a30.com/showthread.php?p=4898#post4898
  http://ngoctun.com/tuoi-tho-duoi-tan-cay-bang/?unapproved=367867&moderation-hash=35da8c40382109fc4cb82d84f555e5f5#comment-367867
  http://jagiclub.ru/showthread.php?p=17142#post17142

 8. Bryanfaf pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  В наши дни со всех сторон нас сопровождают информационые технологии. Особой популярностью стало их применение в области осуществления прогнозов спортивных событий. Благодаря этому для того, чтобы поставить ставку на спортивное мероприятие сейчас даже нет требования быть привязанным к стационарному компьютеру или ноутбуку. Если Вас интересует 1xbet зеркало рабочее на сегодня прямо сейчас , то теперь любые ставки можно осуществить через программу со своего смартфона или планшета. Независимо от того, где территориально Вы расположены и действуют ли в стране вашего местоположения какие либо ограничения на запуск сервиса 1xBet приложение разработано таким образом, что используя зеркала быстро обойдет любые запреты, таким образом делая его доступным для всех кто хочет использовать свой спортивный опыт и испытать удачу. Сделать ставки можно лежа на диване, на отдыхе, в очереди супермаркета или в любимой кафешке. Вы сами выбираете место и атмосферу, которая сама покажет успешный шаг и принесет победу. Приложение 1xBet продумано таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт в использовании и имеет простой интуитивно понятный интерфейс. Сделать ставку через приложение можно в любое время суток, а наличие встроенных онлайн трансляций дает возможность „вживую” наблюдать за ходом спортивного мероприятия. Приложение 1xBet это Ваш путь к победе!

  Другое

  http://squidinkd.com/?unapproved=40397&moderation-hash=094561d088240fb19ee1ebd422f33e64#comment-40397
  http://indodirectory.biz/showthread.php?tid=201038
  http://www.social-seeds.net/veranstaltungen/saatguttausch/#comment-94460
  https://www.brandon.cool/2019/07/31/hello-world/?unapproved=27753&moderation-hash=876562ce99990102f6db85b2fe9e7073#comment-27753
  http://www.list.rs/forum/viewtopic.php?f=26&t=21341

 9. Bryanfaf pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Сейчас со всех сторон нас сопровождают информационые технологии. Отдельной популярностью стало их использование в сфере прогнозирования спортивных мероприятий. Благодаря этому для того, чтобы поставить ставку на спортивное мероприятие сейчас даже нет необходимости быть привязанным к стационарному компьютеру или ноутбуку. Если Вас интересует 1xbet скачать , то теперь любые ставки можно осуществить через приложение со своего мобильного устройства или планшета. Независимо от того, где Вы расположены и действуют ли в стране вашего местонахождения какие либо ограничения на запуск сервиса 1xBet приложение сделано таким методом, что используя зеркала легко обойдет все запреты, таким образом делая его доступным для всех кто хочет применить свой спортивный опыт и испытать удачу. Сделать ставки можно лежа в ванной, на природе, в очереди супермаркета или в любимой кафешке. Вы сами ищете место и атмосферу, которая сама подскажет правильный шаг и принесет победу. Приложение 1xBet продумано таким образом, чтобы гарантировать максимальный комфорт в применении и имеет продуманный интуитивно понятный интерфейс. Сделать ставку можно в любое время суток, а наличие встроенных онлайн трансляций дает возможность „вживую” наблюдать за ходом спортивного мероприятия. Приложение 1xBet это оптимальный путь к победе!

  Дополнительная информация

  http://panamaforums.com/showthread.php?tid=187221&pid=568801#pid568801
  http://immuneyourpc.com/how-to-remove-idle-threads-exe-malicious-file/?unapproved=194821&moderation-hash=817f141a01480b49b52388decf3b3150#comment-194821
  https://victoryelectrics.com/product/camera/comment-page-778/#comment-38968
  http://apartmentbuildingsforsalealberta.ca/edmonton-lrt-expansion-yeg4lrt/?unapproved=88646&moderation-hash=ace97693a6a57a99e0cafbb85a1e225f#comment-88646
  http://resplendenthospitality.com/things-to-do-in-austin-18/?unapproved=75082&moderation-hash=efa3f64024fc0f453eeec47ac88a3891#comment-75082

 10. Bryanfaf pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  Сейчас отовсюду нас сопровождают IT технологии. Большой популярностью стало их использование в области осуществления прогнозов спортивных событий. Благодаря этому для того, чтобы сделать ставку на спортивное мероприятие сейчас даже нет требования быть привязанным к стационарному компьютеру или ноутбуку. Если Вас интересует 1хбет официальный сайт , то теперь любые ставки можно осуществить через приложение со своего смартфона или планшета. Независимо от того, где территориально Вы расположены и действуют ли в стране вашего пребывания какие либо ограничения на запуск сервиса 1xBet приложение разработано таким способом, что подбирая зеркала легко обойдет все запреты, тем самым делая его доступным для всех кто хочет проверить свой спортивный опыт и испытать удачу. Сделать ставки можно лежа на диване, на природе, в очереди супермаркета или в любимой кафешке. Вы сами ищете место и атмосферу, которая сама покажет успешный шаг и принесет выигрыш. Приложение продумано таким способом, чтобы гарантировать максимальный комфорт в использовании и имеет продуманный интуитивно понятный интерфейс. Сделать ставку через приложение можно в любое время суток, а наличие встроенных онлайн трансляций позволит „вживую” следить за ходом спортивного мероприятия. Приложение 1xBet это Ваш путь к победе!

  Статьи

  http://ob1plus.com/index.php/2019/03/15/why-nobody-is-discussing-task-composing-and-exactly-what-you-need-do-presently/#comment-2714763
  http://panamaforums.com/showthread.php?tid=187526
  http://panamaforums.com/showthread.php?tid=187257&pid=569196#pid569196
  https://forum.solarbotics.com/viewtopic.php?f=4&t=131450
  http://lottery.co.ua/forum/viewtopic.php?f=17&t=140199

 11. Bryanfaf pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  В наши дни со всех сторон нас сопровождают информационые технологии. Отдельной популярностью стало их применение в области прогнозирования спортивных мероприятий. Благодаря этому для того, чтобы поставить ставку на спортивное мероприятие сейчас даже нет необходимости быть привязанным к персональному компьютеру или ноутбуку. Если Вас интересует 1xbet зеркало рабочее на сегодня прямо сейчас , то теперь все ставки можно делать через приложение со своего смартфона или планшета. Независимо от того, где Вы находитесь и действуют ли в стране вашего местонахождения какие либо ограничения на запуск сервиса 1xBet приложение создано таким образом, что подбирая зеркала легко обойдет все запреты, тем самым делая его доступным для всех желающих использовать свой спортивный опыт и испытать удачу. Делать ставки можно лежа в ванной, на отдыхе, в очереди супермаркета или в любимой кофейне. Вы сами выбираете место и атмосферу, которая сама покажет успешный шаг и принесет победу. Приложение 1xBet создано таким образом, чтобы гарантировать максимальный комфорт в использовании и имеет простой интуитивно понятный интерфейс. Сделать ставку через приложение можно в любое время суток, а наличие встроенных онлайн трансляций позволит „вживую” наблюдать за ходом спортивного мероприятия. Приложение 1xBet это Ваш путь к победе!

  Похожее

  http://teppermba.org/pretty-roses-pictures/?unapproved=4250&moderation-hash=e450292cb956a12f20b6b5cff7ef56d6#comment-4250
  http://mupp.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=279109&sid=d7653622ad3a7c8c46ed4349554fb8cb
  http://deborahdonnelly.com/2019/01/11/marlay-park-corporate-gigs-yeah-baby/?unapproved=43421&moderation-hash=e9d03133d5533618c0630d45a745af55#comment-43421
  http://xn--l1adgmc.xn—-7sbzamhkhkpaf1p.xn--p1ai/viewtopic.php?f=8&t=1609065
  http://maybell.info/board-and-batten-exterior-siding/?unapproved=7818&moderation-hash=06b0932d645b077d383e0eaf937d1ba6#comment-7818

 12. Bryanfaf pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  В наше время со всех сторон нас окружают IT технологии. Отдельной популярностью стало их применение в сфере прогнозирования спортивных событий. Благодаря этому для того, чтобы сделать ставку на спортивное событие сегодня даже нет необходимости быть привязанным к стационарному компьютеру или ноутбуку. Если Вас интересует 1xbet зеркало рабочее на сегодня , то теперь все ставки можно осуществить через приложение со своего мобильного устройства или планшета. Независимо от того, где Вы расположены и действуют ли в стране вашего пребывания какие либо ограничения на использование сервиса 1xBet приложение сделано таким методом, что подбирая зеркала быстро обойдет все запреты, таким образом делая его доступным для всех желающих проверить свой спортивный опыт и испытать удачу. Делать ставки можно лежа в ванной, на природе, в метро или в любимой кофейне. Вы сами выбираете место и атмосферу, которая сама подскажет правильный шаг и принесет победу. Приложение 1xBet создано таким способом, чтобы гарантировать максимальный комфорт в использовании и имеет простой интуитивно понятный интерфейс. Сделать ставку можно в любое время суток, а наличие встроенных онлайн каналов позволит „вживую” следить за ходом спортивного мероприятия. Приложение 1xBet это Ваш путь к победе!

  Смотрите также

  http://jagiclub.ru/showthread.php?p=18751#post18751
  http://util77.ru/bg02-copy-png/#comment-21759
  http://www.fhukaktus.pl/forum/topic270066.html
  https://evpamama.ru/viewtopic.php?f=24&t=240809
  http://forum.xn--oyunarenas-6ub.com/showthread.php?p=319634#post319634

 13. Bryanfaf pisze:
  Twój komentarz oczekuje na moderację.

  В наши дни отовсюду нас окружают IT технологии. Отдельной популярностью стало их использование в сфере прогнозирования спортивных событий. Благодаря этому для того, чтобы сделать ставку на спортивное мероприятие сегодня даже нет требования быть привязанным к персональному компьютеру или ноутбуку. Если Вас интересует 1хбет официальный сайт , то теперь все ставки можно осуществить через программу со своего мобильного устройства или планшета. Независимо от того, где Вы находитесь и действуют ли в стране вашего местоположения какие либо ограничения на использование сервиса 1xBet приложение сделано таким способом, что используя зеркала быстро обойдет любые запреты, тем самым делая его доступным для всех желающих применить свой спортивный опыт и испытать удачу. Делать ставки можно лежа на диване, на природе, в метро или в любимой кафешке. Вы сами выбираете место и атмосферу, которая сама укажет успешный шаг и принесет выигрыш. Приложение создано таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство в использовании и имеет простой интуитивно понятный интерфейс. Сделать ставку можно в любое время суток, а наличие встроенных онлайн трансляций позволит „вживую” наблюдать за ходом спортивного мероприятия. Приложение 1xBet это оптимальный путь к победе!

  Другие ссылки

  http://eectampa.com/?unapproved=51537&moderation-hash=00762f42a9f8838edebc2c94de8b08d0#comment-51537
  http://corberacreative.com/dev/lm/home/specialities/icon_tool/#comment-50592
  http://anceasterncape.org.za/dr-pumza-dyantyi-5/#comment-2180444
  http://reivindicando.es/2016/03/11/decime-que-arias-con-estos-politicos/?unapproved=57305&moderation-hash=9210ec617902fe83e79156fc74db782f#comment-57305
  http://risingstarkennels.dog/rsk-vic-greyhound-code-of-practice-submission/?unapproved=85550&moderation-hash=ab884c5e3dbbc999a92730dcb8358d82#comment-85550

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.