Prezydium Związku

Rafał Stefanowski – Przewodniczacy

tel: 24 2569749
tel: 605 199938
e-mail: rafal.stefanowski@orlen.pl

Bogdan Żulewski – Wiceprzewodniczący

tel: 24 2569749
tel: 605 185899
e-mail: bogdan.zulewski@orlen.pl

Piotr Wilicki – Wiceprzewodniczący
tel: 24 2567749
tel: 605 192063
e-mail: piotr.wilicki@orlen.pl